Direct naar inhoud

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek: Cliëntenparticipatie

Gezamenlijk komen we tot verbetering. Daarom hechten we veel waarde aan het, in een zo vroeg mogelijk stadium, betrekken van cliënten (ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en leden van de cliëntenraden) bij de uitvoering van de actiepunten.

We merken dat dit ingewikkeld is: soms zijn we al ver gevorderd in een proces en dan constateren we dat cliënten nog niet of onvoldoende betrokken zijn. Op zo'n moment zoeken we naar mogelijkheden om cliënten alsnog te vragen mee te denken of mee te doen bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling van het gezamenlijke kernwaarden document. Op het moment dat we ons hier bewust van werden, en cliënten betrokken, was dit zeer waardevol en helpend.

Vanuit het actieplan vragen wij daarom extra aandacht voor cliëntbetrokkenheid. Wij roepen organisaties op om ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en leden van de cliëntenraden te betrekken bij de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de organisaties, specifiek op het gebied van feitenonderzoek.

We vragen ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en leden van de cliëntenraden om binnen de organisaties aandacht te vragen voor activiteiten rond het verbeteren van feitenonderzoek en het organiseren hiervan.

Klik hier voor de lijst met cliëntorganisaties. Staat jouw organisatie er niet bij en wil je graag op de lijst? Laat het dan weten'.