Direct naar inhoud

Wat we allen doen bij feitenonderzoek - onze basiswaarden feitenonderzoek

Welkom op de pagina over de basiswaarden feitenonderzoek! We zijn erg blij dat het gelukt is om de negen basiswaarden met de drie organisaties (RvdK, VT, GI) en cliënten gezamenlijk op te stellen en vorm te geven.

Graag brengen we de basiswaarden feitenonderzoek bij jullie onder de aandacht, zodat deze waarden in het handelen meegenomen kunnen worden. De basiswaarden zijn ontwikkeld voor cliënten, professionals en organisaties. We hopen dat de cliënt in de gehele jeugdbescherming, bij alle betrokken organisaties, steeds weer deze negen basiswaarden feitenonderzoek ziet en steeds weer (tijdens gesprekken) uitgenodigd wordt om hierover het gesprek aan te gaan. Als cliënt kun je uiteraard ook zelf het gesprek hierover aangaan.

Deze basiswaarden feitenonderzoek hebben de focus op het feitenonderzoek

De basiswaarden zijn niet ‘zomaar’ gekozen. Ze zijn zorgvuldig en gebaseerd op de formele documenten over het feitenonderzoek (handelingsprotocol (VT), richtlijn (GI), kwaliteitskader (RvdK) tot stand gekomen.

We hebben gekozen voor een vormgeving die bijdraagt aan het gebruiken ervan in het dagelijks werk en in de gesprekken met de cliënten. Een placemat die op tafel kan liggen tijdens een gesprek.

Bekijk en/of download de Placemat Basiswaarden
A picture

Een waaier die ook in het gesprek gebruikt kan worden. De placemat kan ook opgehangen worden om zo aandacht te vragen voor de basiswaarden feitenonderzoek. We hopen in ieder geval dat het uitnodigt om dagelijks te gebruiken.

Bekijk en/of download de Waaier Basiswaarden Jeugd
A picture

Tijdens de ontwikkeling van de basiswaarden feitenonderzoek hebben we afgesproken om de basiswaarden aan het eind 2021 te evalueren en eventueel bij te stellen. Dit is inmiddels gebeurd

Gezien de basiswaarden in de zomer van 2021 verspreid zijn kwam deze evaluatie vrij snel, maar door het aflopen van het actieplan (eind 2021) kon dit moment niet opgeschoven worden.

We hebben gezien dat de eerste reacties op de tekst en vormgeving positief zijn. Daarom is n.a.v. de evaluatie besloten geen aanpassingen in de tekst en vormgeving te doen.

Professionals geven aan dat ze de basiswaarden bruikbaar en waardevol vinden voor de cliënt en voor henzelf. Het binnen de organisaties onder de aandacht brengen van de basiswaarden vraagt binnen veel organisaties nog extra aandacht. Het gebruiken van de waaier en placemat kan hierbij helpen. Om dit proces te bevorderen delen we onderstaande voorbeelden/ manieren waarop de basiswaarden gebruikt kunnen worden. We hopen dat je hier als organisatie gebruik van maakt:

  • Bespreek de basiswaarden tijdens het eerste gesprek met de cliënt. Bespreek wat hij/zij kan verwachten. Vraag of deze basiswaarden ook al eerder besproken zijn (bij een eerdere stap in het traject bijvoorbeeld)
  • Gebruik de basiswaarden voor jou zelf als professional om na te gaan of jij volgens deze basiswaarden werkt.
  • Gebruik als organisatie de basiswaarden als ‘check’ en ga na of alle stappen in jouw organisaties voldoende uitgevoerd worden en zichtbaar zijn voor de cliënt. Of verwerkt deze in jullie visie of uitgangspunten.

Laat ze zien:

  • Verwerk de basiswaarden in een folder, welke aan de cliënt gegeven wordt.
  • Presenteer de basiswaarden op tv-schermen op kantoor en in de wachtruimte.
  • Hang de basiswaarden (placemat) op in de gangen van het kantoor of maak er een A4 van die je meegeeft aan de cliënt.

Leg de waaier in de spreekruimtes zodat je die er makkelijk bij kunt pakken.