Direct naar inhoud
10 June 2021

Bijeenkomst: Beweging van 0

Op uitnodiging van het Netwerk Jeugdprofessionals verzorgt Peter Dijkshoorn deze bijeenkomst op maat waarin jij als professional aan de slag gaat. In de voorgaande bijeenkomsten is uitgelegd waarom het zo belangrijk is om een samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen en te behouden. Het Netwerk Jeugdprofessionals heeft Peter gevraagd om vanuit de nul-beweging hier vervolg aan te geven.

Peter Dijkshoorn, niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel OZJ/VNG, maakt deel uit van een groep van professionals die stelt dat we in de jeugdhulp veel ambitieuzer kunnen en moeten zijn. Op hun to-do-lijstje staat onder meer: nul gevallen van kindermishandeling en nul kinderen die uit huis worden geplaatst. Maar ook: nul ouders die met hun jeugdtrauma blijven rondlopen en daardoor minder goed functioneren dan ze zouden willen.

De Beweging van 0

  • gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer,
  • met kennis van goed geschoolde professionals,
  • die werken volgens EBP (best bewezen werkzame methodes),
  • en die uitstralen hun vak te beheersen,
  • zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te pakken,
  • samen met anderen.

Op uitnodiging van het Netwerk Jeugdprofessionals verzorgt Peter Dijkshoorn deze bijeenkomst op maat waarin jij als professional aan de slag gaat. In de voorgaande bijeenkomsten is uitgelegd waarom het zo belangrijk is om een samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen en te behouden.

Het Netwerk Jeugdprofessionals heeft Peter gevraagd om vanuit de nul-beweging hier vervolg aan te geven. Daarom gaan we in deze bijeenkomst aan de slag om het plan van nul gevallen waar geen sprake is van een (samenwerkings)relatie met ouders wiens kinderen jij behandelt of begeleidt, te realiseren.

Peter Dijkshoorn licht in een plenaire inleiding toe wat de Beweging van 0 inhoudt waarna jullie aan het werk worden gezet in groepjes. Het belooft een interactieve middag te worden en er is ook gelegenheid tot vragen stellen in de chat. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Hoe?

Wij inspireren door elkaar uit te dagen om binnen & buiten de kaders van onze systemen over vragen na te denken. Wij leren door elkaars voorbeelden en ervaren hoe wij het voor gezinnen beter kunnen doen.

Meer informatie?

Vragen over de bijeenkomst kun je stellen aan: Saadia Bouzelmad: S.Bouzelmad@nji.nl.
De Teams-link ontvang je na aanmelding een week voor de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie online bijeenkomsten georganiseerd door het Netwerk Jeugdprofessionals, één van de activiteiten van het Platform Vakmanschap.