Direct naar inhoud
12 May 2020

Congres ‘Jeugd in Onderzoek’

Het congres ‘Jeugd in Onderzoek' op 12 mei 2010 is de ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de ondersteuning aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

De volgende thema’s staan centraal:

  • Wat werkt voor wie en waarom?
  • De kracht van preventie in het sociale domein;
  • Verbinding onderwijs-jeugdhulp;
  • Gelijke kansen.