Direct naar inhoud
22 September 2021

De juiste professional op de juiste plek in het lokale team

Over de handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team die gemaakt is op basis van het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams vindt een online Webinar plaats. De auteurs van de handreiking (Wilma Lozowski en Jurja Steenmeijer) lichten de inhoud toe, en halen er een aantal aspecten uit die relevant zijn voor iedere professional in of om het lokale team.

In 2019 verscheen het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams  ten behoeve van de inrichting van lokale teams door gemeenten. Dat rapport richt zich vooral tot gemeentelijke beleidsmakers en beslissers en beschrijft wat ieder lokaal team aan inzichten en basisfuncties in huis zou moeten hebben. De inzet van de bekwame professionals is hierbij essentieel: de juiste professionals op de juiste plek.

De samenwerkende beroepsverenigingen binnen Zorg voor de Jeugd hebben een handreiking geschreven naar aanleiding van dit rapport. De handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team gaat in op de competenties die worden gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams.

Sprekers: mr. Wilma Lozowski en drs. Jurja Steenmeijer.