Direct naar inhoud
02 March 2020

Gamechanger of...?

In het kader van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' staat de spotlight gericht op @ease. Een initiatief dat integrale en multidisciplinaire hulp biedt aan jongeren.

Op 2 maart gaan we in gesprek over de drijvende krachten achter @ease en waarom het hen wel lukt om bij te dragen aan de psychische gezondheid van onze jeugd.

Iedereen zegt in koor dat de toekomst aan de jeugd is. Toch is 1 op de 12 jongeren in Nederland psychisch ongezond. De overheid is niet bij machte om de meest kwetsbare kinderen voldoende te beschermen. Het gewone leven van een opgroeiend kind lijkt op een diagnoseplakboek van opgedrongen zorg- en hulpconsumptie. Om ons heen zien, lezen en horen we hoe de vakmens piept en kraakt…en afhaakt.

Gamechangers?

Maar kan het ook anders? Bij nieuwe initiatieven zien we een ander beeld. Vol energie, creativiteit en compassie zien we professionals een nieuw landschap in het jeugddomein creëren. De deuren staan altijd open. Er zijn géén poortwachters. Alles is bespreekbaar. De drempels zijn weggenomen. Zijn zij de gamechangers van deze tijd? Daarover gaat de bijeenkomst “Gamechanger of…?” die we op maandag 2 maart organiseren in het kader van de lezingencyclus Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk.

Dichtbij jongeren

@ease is zo’n initiatief dat de ambitie vormgeeft om dichtbij jongeren integrale, multidisciplinaire hulp te bieden waarin professionals samenwerken. Het aanbod is sectoroverstijgend en voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen gewoon binnenlopen: zonder afspraak, gratis en anoniem. Om te praten over studiestress, ruzie thuis, eenzaamheid, somberheid, onzekerheid, drugsgebruik of iets anders.

In dialoog

Kom 2 maart naar het Academiegebouw van Universiteit Utrecht en ga met ons in gesprek. Wat zijn de drijvende krachten achter @ease en waarom lukt het hen wel om bij te dragen aan de psychische gezondheid van onze jeugd? Laten we zoeken naar de radicale nuancen in een dialoog met de professionals van het nieuwe landschap in het jeugddomein.