Direct naar inhoud
05 February 2020

Informatie- en discussiebijeenkomst Jeugdhulp Zeeland: ‘Versterken van het gewone leven’

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015, ligt de focus op het zo goed mogelijk organiseren van deze hulp. Het is echter belangrijk om aandacht te blijven hebben voor het gewone leven en de ondersteuning van jongeren en ouders. Hierdoor kan voorkomen worden dat kinderen en jongeren in de jeugdhulp terechtkomen. De focus van deze bijeenkomst ligt daarom op het ondersteunen van ouders en jeugdigen in hun gewone leven.

Het doel van de bijeenkomst is het inspireren van gemeenten en aanbieders en het leren van elkaar. Dit doen we onder andere door voorbeelden te presenteren van projecten rondom het versterken van het gewone leven binnen en buiten Zeeland. De bijeenkomst is bedoeld voor raads- en collegeleden en adviesraden van de Zeeuwse gemeenten en aanbieders van jeugdhulp in Zeeland.

Mario Nossin, ambassadeur van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd verzorgt het plenaire gedeelte over het Versterken van het gewone leven, en er zijn workshops Provocatief Coachen van Vendl en Het begint bij mij, een initiatief voor ouders om samen te leren en elkaar te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken.Ook is er een pubquiz.

U kunt zich aanmelden door uiterlijk woensdag 22 januari a.s. een email te sturen naar: info@czwbureau.nl