Direct naar inhoud
06 February 2020

Inspiratiebijeenkomst ‘Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken’

Wat doet ertoe bij het versterken van het gewone leven? Hoe kunnen we leren van de inzichten van de lokale teams? En hoe pakt dit uit in beleid en praktijk? Heb je er zicht op of dat goed genoeg is of misschien beter kan? Wil jij je ook het komend jaar weer op lokaal of regionaal niveau sterk maken voor dit thema?

Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst ‘Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken’

We belichten de vraagstukken vanuit drie invalshoeken:

  • Wat doet ertoe in het versterken van het gewone leven, door Tom van Yperen (Nederlands Jeugdinstituut)
  • Inzichten opgedaan met borgen wijkgericht werken binnen lokale teams, door Monique Peltenburg (OZJ en Netwerk Directeuren Sociaal Domen)
  • Samenhang van hulp en ondersteuning in beeld, door Sanne van der Muiden (Toezicht Sociaal Domein)

Vervolgens gaan we actief met elkaar in gesprek over de diverse dilemma’s; hoe kunnen de componenten genoemd bij de basisfuncties voor lokale teams en de zelfevaluatietool Sociaal Domein ons hierbij ondersteunen?

Door het combineren van verschillende perspectieven kunnen we het versterken van het gewone leven een niveau verder brengen.

Inschrijven voor de bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier