Direct naar inhoud
04 March 2021

Landelijke bijeenkomst Depressiepreventie Mantelzorgers

De druk op (jonge) mantelzorgers is hoog, met alle gevolgen van dien. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een landelijke ketenaanpak ontwikkeld voor het voorkomen en terugdringen van depressies bij mantelzorgers. Voor deze aanpak is het belangrijk dat er op landelijk niveau draagvlak is voor de aanpak en dat de ketenaanpak aansluit op de praktijk

De ontwikkeling van de ketenaanpak is onderdeel van het meerjarenprogramma depressiepreventie dat zich richt op verschillende hoogrisicogroepen, waaronder (jonge) mantelzorgers.

Gedurende de ontwikkeling van de ketenaanpak worden meerdere landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Voor de bijeenkomst op 4 maart wordt een interactief programma voorbereid, waarin je meer hoort over de aanpak en er ook ruimte is om in gesprek te gaan over wat er nog nodig is in de aanpak.