Direct naar inhoud
14 April 2021

Netwerkbijeenkomst: ‘Leidende principes’ in de samenwerking onderwijs-jeugd

Leidinggevenden samenwerkingsverbanden en gemeenten gaan aan de slag met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Programma

  • Welkom door gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG)
  • Korte inleiding op ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kan gebruiken door Lieke Salomé (NJi)
  • Voorbeelden uit Ede en Utrecht passeren de revue: hoe zijn ze daar tot de leidende principes gekomen en hoe werken ze er in de praktijk mee?
  • In kleinere regionaal ingedeelde groepen ga je digitaal met elkaar in gesprek over de leidende principes aan de hand van de vragen: Heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust? Welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan?
  • Aantal interviews van gespreksleiders en een poll met reflectievragen om de opbrengst van de ochtend op te halen.