Direct naar inhoud
28 January 2021

NvO ZOOMinn: partijen betrekken bij opstellen van regiovisie

De vraag op welke wijze je jongeren, ouders, professionals en aanbieders kunt betrekken bij het opstellen van een regiovisie en wat hierbij aandachtspunten zijn, staat centraal in de volgende NvO ZOOMinn.

In de NvO is opgenomen dat de regiovisie ook met andere partijen dan alleen de gemeenten wordt opgesteld. Denk hierbij aan aanbieders, professionals, jongeren, ouders en ketenpartijen. De regiovisie is daarmee niet alleen iets van de gemeenten, maar ook van andere partijen die er in de praktijk mee te maken hebben. De vraag op welke wijze je de verschillende partijen kunt betrekken en wat hierbij aandachtspunten zijn staat centraal in deze NvO ZOOMinn.

De ‘ZOOMinn: betrekken van jongeren, ouders, professionals en aanbieders’ begint met een korte introductie op dit thema, waarna vervolgens een praktijkvoorbeeld uit de regio wordt behandeld. Deze keer is dat de YEPH aanbesteding van 16 Utrechtse gemeenten en 3 zorgaanbieders.

De direct betrokkenen vanuit jongeren-, aanbieders- en gemeentelijk perspectief nemen je mee in hun werkwijze en ervaringen. Tevens komt aan bod welke principes mogelijk te gebruiken zijn om de betrokkenheid bij het opstellen van de regiovisie te organiseren. Vervolgens geeft vanuit elk perspectief een regio-ambassadeur een korte aanvulling met aandachtspunten en suggesties voor het betrekken van het betreffende perspectief.

Hierna gaan we uiteen in diverse breakout-rooms om in kleiner gezelschap interactief met dit thema aan de gang te gaan.