Direct naar inhoud
11 March 2021

Online bijeenkomst: samenwerking met ouders in jeugdhulp

Op uitnodiging van het Netwerk Jeugdprofessionals verzorgen Lector Dr. Martine Noordegraaf en Truusje van Zanten deze online bijeenkomst. Wat als we in de jeugdhulp de ruimte zouden creëren om intensief met ouders samen te werken? Wat zou dat opleveren voor kinderen en voor alle andere betrokkenen? En hoe is het voor ouders als dit wel of juist niet gebeurt?

Martine Noordegraaf leidt deze bijeenkomst stevig in vanuit een doordacht theoretisch kader met resultaten van praktijkgericht onderzoek naar welke relationele vaardigheden ouders en professionals nodig hebben voor een constructieve samenwerking. Martine wordt hierbij aangevuld door Truusje van Zanten. Zij heeft als moeder ruime ervaring met zowel constructieve als conflictueuze samenwerking met jeugdzorgprofessionals en schreef hier een boek over.

Martine is pedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de alledaagse praktijk van hulpverleningsgesprekken. Sinds 2008 werkt Martine op de Christelijke Hogeschool Ede. Naast haar functie als lector Jeugd en Gezin is zij werkzaam als opleidingsdocent Onderzoek aan de bacheloropleiding Sociaal Werk en de masteropleidingen Contextuele Benadering en Speltherapie. Met haar lectoraat doet zij onderzoek naar professioneel opvoeden in duurzame gezinsvormen en naar therapie voor jeugd en gezin. De hulpverlening aan Jeugd en Gezin gaat haar aan het hart.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie online bijeenkomsten georganiseerd door het Netwerk Jeugdprofessionals, één van de activiteiten van het Samenwerkingsplatform Vakmanschap.

Wil je ook meepraten, je laten inspireren en collega’s ontmoeten? Word dan lid van de LinkedIngroep Netwerk Jeugdprofessionals: https://lnkd.in/g5-wkg7.

Meer informatie?

  • Vragen over de bijeenkomst kun je stellen aan: Saadia Bouzelmad (S.Bouzelmad@nji.nl).
  • De uitnodiging om online deel te nemen ontvang je na aanmelding een week voor de bijeenkomst.