Direct naar inhoud
02 July 2020

OZJ ZOOMerschool: OZJ Labs: Wijkgericht werken

OZJ trekt sinds een klein jaar op met SamenBeter om op alle niveaus met de inwoners van de wijk, op de werkvloer, op bestuurlijk niveau en met ondernemers een verschil te maken. Voelbaar in het gewone leven en met eigenaarschap van degenen die hun nek uit durven te steken.

Afgelopen jaar hebben we samen gewerkt aan een model dat vier verschillende "ecosystemen" van onderop verbindt. Een experimenteel proces dat de belofte heeft om als hier verbindingen tussen gaan ontstaan er daadwerkelijk lokaal (het echte leven) verschil kan worden gemaakt als ook dat er regionaal en landelijk geleerd kan worden. Het geeft ruimte aan verhalen en ervaringen, aan verandering op diverse niveaus en aan verbinding tussen de systeemwereld en de leefwereld. In de ZOOMerschool gaan we dieper in op:

1: LOKAAL OPHALEN: wat zijn nu echt de dromen, vraagstukken van de wijk vanuit het gewone leven?

2: LOKAAL VERBINDEN: hoe zorgen we dat institutionele stakeholders zoals aanbieders en gemeentes en hierop aan kunnen sluiten?

3: HORIZONTAAL LEREN: hoe leren we over experimenten heen? Hoe zorgen we dat er regionaal oplossingen kunnen worden vormgegeven die de lokale praktijken ondersteunen?

4: NATIONAAL FACILITEREN: hoe helpen we Den Haag en andere nationale partijen om het goede goed te doen?

Dat klinkt mogelijk allemaal heel abstract, maar de grap is juist dat het vormgegeven is in heel pragmatische ontwerpsessies. Met op elk niveau de mensen om wie het gaat. En nog sterker: dat we hier in de corona tijd gewoon online mee gestart zijn. Never waste a good crisis!

Het OZJ is in principe een partij die op "niveau 3" opereert. Maar door met SamenBeter dit proces vanaf stap 1 te volgen, en vorm te geven leren we ook nog samen. Deze sessie is dan ook geschikt voor alle geïnteresseerden die samen beter willen worden.

Meld je aan!