Direct naar inhoud
25 November 2019

Preventieve jeugdbescherming

Een van de doelen van de Jeugdwet is het voorkomen van intensieve en ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen, waarbij tussenkomst van de kinderrechter nodig is. In de praktijk wordt gezocht naar alternatieven voor dwang: preventieve jeugdbescherming. Het bewegen van ouders om in het vrijwillig kader hulp te accepteren – drang – is niet alleen voorbehouden aan de gecertificeerde instellingen maar ook aan andere betrokkenen in het jeugdveld, zoals het wijkteam en de zorgaanbieder.

Deze werkconferentie over de praktijk van de preventieve jeugdbescherming staat in het kader van Actielijn 5 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Thema's die in de werkconferentie onder andere aan de orde komen zijn: hoe wordt in de praktijk van de preventieve jeugdbescherming omgegaan met drang en waar ligt de grens in de toepassing van drang?

Verschillende invalshoeken worden belicht en u wordt uitgenodigd om uw ervaringen en best practices uit te wisselen. Ook zullen de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op deze werkconferentie hun in het najaar uit te brengen advies presenteren over de uitvoering van drang in de jeugdhulp.