Direct naar inhoud
28 September 2020

Start Regenboogsteden Webinar Week 2020

Van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober organiseert Movisie elke middag van 15.00 tot 17.00 uur een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Deelname is gratis.

PROGRAMMA

Maandag 28 september – Webinar: LHBTI-sensitieve zorg in je gemeente

Je wordt bijgepraat over LHBTI-gerelateerde gezondheidskwesties en hoe de zorg hier beter rekening mee kan houden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kom je te weten wat belangrijke gezondheidsthema’s zijn en welke mogelijkheden er zijn om op lokaal niveau LHBTI-sensitieve zorg te stimuleren en te ondersteunen.

In samenwerking met de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (bestaande uit Women Inc, Rutgers en COC Nederland).

Meer informatie en aanmelden

Dinsdag 29 september – Webinar: Maak LHBTI bespreekbaar met jongeren

Als je met of voor jongeren werkt, als professional of vrijwilliger, is het belangrijk om thuis te zijn in veel onderwerpen en om te kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is meestal leuk en soms ook wel eens lastig. Tijdens deze webinar krijg je informatie, tips en handvatten over hoe je seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit soepel ter sprake brengt, zodat het voor de jongere niet ongemakkelijk hoeft te zijn.

LET OP: Deze webinar zit al vol, wil je op de wachtlijst? Mail dan naar evenementen@movisie.nl

Woensdag 30 september – Webinar: Meer weten over intersekse

Deze webinar geeft allereerst uitgebreide informatie over wat intersekse inhoudt. Er is een presentatie over de Nederlandse Intersekse Verklaring en een toelichting hoe daaraan op lokaal niveau invulling kan worden gegeven. Tot slot is er een Q&A en lanceren we de vernieuwde handreiking ’10 keer vraag en antwoord over intersekse’.

In samenwerking met de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID).

Meer informatie en aanmelden

Donderdag 1 oktober – Webinar: ‘Black Lives Matter’ binnen LHBTI-vraagstukken

Sinds een aantal maanden is er in Nederland meer aandacht voor de ‘Black Lives Matter’ beweging. De strijd van deze antiracismebeweging heeft ook een duidelijke link met LHBTI-vraagstukken. Tijdens deze webinar krijg je meer informatie over de historische context. Aan de hand van concrete en alledaagse ervaringen, praktijkvoorbeelden en beleidssuggesties kom je te weten wat jij kan doen om racisme en discriminatie binnen LHBTI-vraagstukken te bestrijden.

Meer informatie en aanmelden

Vrijdag 2 oktober – Webinar: Driedubbel kwetsbaar, dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren. Voor LHBTI- jongeren die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving komt dit er bovenop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor. Dit maakt hen driedubbel kwetsbaar.

Tijdens deze webinar hoor je wat je als maatschappelijke opvang, hulpverleningsorganisatie, belangenorganisatie, jongerengroep of gemeente, kunt doen om deze jongeren te ondersteunen.

Meer informatie en aanmelden