Direct naar inhoud
28 January 2021

Themabijeenkomst: maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijs-zorgarrangementen

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen. Na het plenaire deel met sprekers op thema's afstandsonderwijs, onderwijs-zorgarrangementen en de inzet van de Variawet, is er ruimte om deel te nemen aan diverse gespreksgroepen.

Sprekers

Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, van het ministerie van OCW nemen je mee in de (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs en de onderwijs-zorgarrangementen.

Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs zoomt in op de bestaande maatwerkmogelijkheden en meer in het bijzonder de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd.

Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Maak een keuze uit drie gespreksgroepen

  • Gespreksgroep afstandsonderwijs
  • Gespreksgroep maatwerk
  • Gespreksgroep onderwijszorgarrangementen

Je kan kiezen of je alleen aan het plenaire deel wilt deelnemen of zowel aan het plenaire deel als aan de gespreksgroepen. Tijdens het inschrijven geef je aan waar je voorkeur naar uit gaat.