Direct naar inhoud
16 September 2021

Vervolgsessie MAO: Interprofessionele samenwerking

Ben jij schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker, leerkracht speciaal onderwijs, pedagoog, leerplichtambtenaar, jongerenwerker of schoolarts? Neem dan deel aan dit gesprek.

Op donderdag 16 september vindt het vervolg plaats van de eerste sessie ‘Interprofessionele samenwerking’ die in mei plaatsvond.

Met Andere Ogen wil samen met de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO en Ingrado de komende periode 2021-2025 verder aan de slag met interprofessioneel samenwerken in de regio’s.

Het doel is om ervaringen te inventariseren en uit te wisselen over interprofessioneel samenwerken met jeugdigen, ouders en betekenisvolle volwassenen (wat is het, wie zijn betrokken, hoe doen we het?) en natuurlijk inspiratie opdoen voor in de praktijk.

Uiteindelijk moeten deze sessies leiden tot een kennisgroep van experts en het bouwen van regionale netwerken van professionals. Een onderdeel daarvan is –in eerste instantie- deze verdiepende bijeenkomst in het kader van interprofessioneel samenwerken.

Programma van de online bijeenkomst

Opening door Marlies Post, directeur NVO

Terugblik en opbrengst 19 mei door Jan Willem Bruins, directeur BPSW

Presentaties:

Wat versta je onder interprofessioneel samenwerken ?

Begripsbepaling en afbakening van het begrip (Yvonne van Zaalen/Stijn Deckers)

Reflectie over niveaus van samenwerken: coöperatie, coördinatie, collaboratie (Jantien Gerdes)

Break-out rooms

Thema: ‘kruip in de huid van.. ‘ We spelen in de break-out rooms een spel van Tina van Wouw waarbij professionals en ervaringsdeskundigen van rol en perspectief wisselen terwijl ze tot een gezamenlijk plan voor een jeugdige komen.

Presentatie

De participatie van ouders (betekenisvolle volwassenen) als ervaringsdeskundigen in interprofessioneel samenwerken met en voor jeugdigen.

Afsluiting

Mocht je willen deelnemen, meld je dan aan via metandereogen@vng.nl.