Direct naar inhoud
07 July 2020

Webinar eerste onderzoeksresultaten 6 pilots Jeugdbescherming

Tijdens dit webinar door het Athena Instituut worden de eerste (pilot overstijgende) inzichten gedeeld en wordt nader ingegaan op mechanismen van invloed op vernieuwing en transformatie.

Het Athena Instituut en het onderzoek

Het Athena Instituut is onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam en bestudeert complexe problemen/(maatschappelijke) vraagstukken via een participatieve benadering vanuit een systeembenadering. De participatieve benadering betekent dat ze met alle stakeholders van uitvoering tot bestuurder tot ministeries kijken naar de vraagstukken.

De doelen van het onderzoek naar de pilots zijn gelegen in het bijdragen aan het leer- en experimenteerproces van de pilots (leren binnen, van en tussen pilots), zicht krijgen op (niet) werkzame bestanddelen en zicht krijgen op noodzakelijke aanpassingen in het huidig stelsel.

Aan het einde van zomer wordt het onderzoek opgeleverd en verwachten we meer zicht op werkzame bestanddelen, rode draden, inzichten wat er nodig is om de transformatie te steunen, gaande te houden en verder te brengen. Ook input op het te ontwikkelen scenario en hoe te komen tot betekenisvolle metingen in de jeugdbescherming.