Direct naar inhoud
09 February 2021

Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

In dit webinar krijg je toelichting op de activiteiten die moeten plaatsvinden en welke ondersteuning je van het projectteam kunt verwachten.

Op 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Hiervoor moeten gemeenten en zorgaanbieders tijdig aan de slag met de voorbereidingen.

In de eerste helft van 2021 moeten - vooral - gemeenten aan de slag met het in kaart brengen van de jeugdigen die jeugdzorg ontvangen die (naar verwachting) doorloopt in 2022. Voor deze jeugdigen moet worden bepaald welke gemeente administratief verantwoordelijk wordt.

Tijdens het webinar krijg je informatie over activiteiten die moeten plaatsvinden en welke ondersteuning je van het projectteam kunt verwachten.