Direct naar inhoud
03 December 2020

Webinar Rekentool Wmo voor gemeenten

De rekentool Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding helpt gemeenten en (zorg)aanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB reële prijs. In deze webinar leer je hoe de rekentool werkt.

De webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en -begeleiding

Berenschot consultant Wouter Reijngoud, die voor VNG de rekentool heeft ontwikkeld, zal ingaan op de uitgangspunten, opbouw en werking van de rekentool. Daarnaast bespreekt hij de antwoorden op de meest gestelde vragen en is er de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod kunnen komen:

  • Hoe werkt de rekentool precies?
  • Wat is het verschil met de vorige rekentool?
  • Welke kosten vallen precies onder de overhead in de rekentool?

Omdat de vragen van aanbieders en gemeenten op sommige punten verschillen worden er aparte webinars gehouden voor gemeenten en aanbieders.

  • Gemeenten:  3 december van 10.00 tot 11.00 uur
  • Aanbieders: 10 december van 14.00 tot 15.00 uur