Direct naar inhoud
23 November 2020

ZOOM-inn: Jeugdhulp verbeteren via jongeren

Het OZJ organiseert samen met SJS Brabant een ZOOM-inn over jongerenparticipatie. In de jeugdverordening van de gemeente staat dat “de mening van de jongere altijd besproken en gewogen dient te worden in het uiteindelijke advies en beschikking van de jeugdhulp.”

Jongerenparticipatie is meer dan alleen een mening die besproken en gewogen wordt. Hoe laten we jongeren zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen hulpverlening? Hoe ervaren zij dat nu en waar kan dit beter? Wat is er voor nodig zodat jongeren echt ervaren dat zij gehoord en meegenomen worden in hun eigen proces?

Deze en andere vragen bespreekt het OZJ tijdens een ZOOM-inn met jongeren uit de Jeugdwelzijnsraad (JWR) en met jou. De JWR is een panel uit Brabant met jongeren tussen 16 en 27 jaar die ervaring hebben met jeugdhulp. Vanuit deze ervaringen geeft de JWR gevraagd en ongevraagd advies op actuele onderwerpen in de jeugdhulp.