Direct naar inhoud
28 January 2021

ZOOMinn: 1 plan, 1 gezin, 1 coördinatie

Praat tijdens dit webinar mee over een succesvolle afstemming bij (complexe-) gezinsproblematiek.

Wanneer een gezin vanuit meerdere partijen hulp ontvangt, is het belangrijk om het overzicht en de voortgang goed in de gaten te houden. Een afgestemd Integraal Plan van Aanpak biedt houvast voor zowel de gezinsleden, mensen uit hun netwerk en alle hulp- en dienstverlenende partijen.

In het plan staat duidelijk beschreven wat de doelen/resultaten van het gezin zijn, welke afspraken er zijn gemaakt met de verschillende betrokkenen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe de voortgang wordt geëvalueerd en wat de vervolgstappen zijn afhankelijk van het wel al dan niet behalen van de geformuleerde doelstellingen. Ook dient er duidelijkheid te zijn over wie coördineert (afstemming) en over wie er regie heeft (zeggenschap)

Praat je ook mee over bestaande dilemma’s en succesfactoren?