Direct naar inhoud

Magazine: Verruim je blik

‘Verruim je blik’ is het thema van de Voor de Jeugd dag op maandag 2 november én het thema van het nieuwe online magazine ‘Voor de Jeugd’. Het magazine is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende partijen van Zorg voor de Jeugd.

Niet ieder voor zich, maar samen

In het eerste nummer van het nieuwe magazine staan aansprekende voorbeelden van samenwerking, maar ook waar jongeren of gezinnen (soms) tegenaan lopen. Jongeren vertellen bijvoorbeeld wat stigmatisering en het geven van labels en diagnoses met ze doet. En ze schetsen het belang van jongerenparticipatie.

Professionals laten zien dat zij elkaar nodig hebben om de zorg, hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen beter te maken. Want samenwerken, daar gaat het om. Niet ieder voor zich een deeltje van het probleem bekijken, maar samen het gehele probleem aanpakken.

Het blijft niet bij één uitgave. Volgende edities van het magazine gaan bijvoorbeeld over initiatieven op het gebied van wijkgericht werken, jeugdigen beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt en het zo thuis mogelijk laten opgroeien van kinderen. En natuurlijk gaat het ook over wat je daar zélf aan kunt bijdragen.

Voor de Jeugd Dag

Dit jaar is de achtste editie van de Voor de Jeugd Dag, maar de eerste die online plaatsvindt. De opening vindt plaats door kindercorrespondent Tako Rietveld met de Amsterdamse Kinderburgemeester Ilias, zijn raadsleden Imane en Yasmine, uitvinder Wail, 'klimaatjongere' Stijn en staatssecretaris Paul Blokhuis.

Het brede programma wordt live en online vanuit de Westergas aangeboden. Naast allerlei initiatieven uit het land, is VWS met programma’s als Kansrijke start, de uitvoeringsagenda gezinshuizen en Zorg voor de Jeugd vertegenwoordigd. Ook doen VWS’ers mee met allerlei panels en discussies.

Informatie over de Voor de Jeugd Dag staat op: https://www.voordejeugddag.nl/.