Direct naar inhoud
A picture
25 January 2021
Handreiking duurzame jongerenparticipatie: Dialoog met jongeren hard nodig door coronamaatregelen

Deze Handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan. Schijnparticipatie wordt getracht te voorkomen door zorgvuldige afwegingen vooraf en een open houding.

Lees meer
25 January 2021

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot ...
21 January 2021

Uitzondering op avondklok: huiselijk geweld en kindermishandeling vallen onder calamiteiten

Zojuist is besloten om de avondklok in te voeren als coronamaatregel. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze maatregel; waaronder calamiteiten. Geweld Hoort Nergens Thuis ...
20 January 2021

Effectievere verandering door van reparatiereflex naar volgreflex te gaan

Verandering aanbrengen in situaties van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp kan heel moeilijk zijn. Zo heb je als hulpverlener in de ...
19 January 2021

Wisselstage: Gemeenten en (zorg)aanbieders lopen stage bij elkaar

Veel betrokkenen ervaren het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning nog steeds als een lastig proces sinds de decentralisatie. Zorg)aanbieders en gemeenten ...
18 January 2021

Aanmeldingen nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning

Wil jij in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld jouw gemeente of regio uiterlijk 7 ...
15 January 2021

Drie praktijkvoorbeelden wijkgericht werken (integraal werken in de wijk)

Op de website van Integraal werken in de wijk (IWW) worden nu voorbeelden uit de praktijk gedeeld. De voorbeelden worden elk beschreven aan de hand ...
13 January 2021

Vier nieuwe handreikingen cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen ...
13 January 2021

Bekijk de webinar 'Generaties redden door duurzaam jeugdbeleid'

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) organiseerde een webinar waarin Marga Beckers en Mark Weghorst, changemakers en adviseurs van het NCJ in gesprek gingen over een ...