Direct naar inhoud
A picture
01 December 2021
Beslishulp bij het inzetten van het juiste signaleringsinstrument

Het is belangrijk om beginnende problemen bij een kind, jongere of de ouders snel in het oog te krijgen. Als jeugdprofessional kun je hier verschillende instrumenten voor inzetten. Maar hoe beslis je welk instrument in een bepaalde situatie pas...

Lees meer
01 December 2021

Nieuw lesboek ‘Werken in wijkteams jeugd’

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Hoe de rol en aanpak van die wijkteams in Amsterdam ...
01 December 2021

E-magazine ‘Listen Up’ over ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie

Veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door bos de bomen niet meer als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg ...
01 December 2021

Factsheet Uitstroom uit instelling voor jeugdzorg

De Preventie Alliantie (dakloosheid) heeft een factsheet gemaakt over de uitstroom uit een jeugdinstelling. Wat moet er allemaal gebeuren om dakloosheid van jongeren te voorkomen?
01 December 2021

Vernieuwd kennisdossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie)

Dit dossier richt zich op jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar die hulp krijgen voor psychiatrische problemen. Hoe kunnen professionals zorg verlenen ...
26 November 2021

Magazine Zorg voor de Jeugd: Tot hier en nu verder

Er is in het programma Zorg voor de Jeugd de afgelopen 3,5 jaar een basis gelegd voor het vervolg. Dit online magazine bij de ...
25 November 2021

‘De Ongewone reisgids voor het gewone leven’

De reisgids bundelt kennis en inzichten van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) op het thema wijkgericht werken. In de reisgids vind je verrassende ...
23 November 2021

Slotrapportage Zorg voor de Jeugd en Voortgangsbrief Jeugd naar de Tweede Kamer

De Voortgangsbrief Jeugd is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zit ook de zevende, en laatste, voortgangsrapportage van programma Zorg voor de Jeugd. Dit geeft ...
23 November 2021

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: Groen licht voor proeftuinen

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG. De aanleiding is evident: het systeem van ...