Direct naar inhoud
A picture
20 April 2021
Eerstelijns bemiddelingsgesprekken: geleerde lessen en andere aspecten

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de accounthoudende regio van de betreffende aanbieder. Als dit niet tot een oplossing leidt, zal het Ondersteuningsteam Zorg vo...

Lees meer
15 April 2021

Projectteam Implementatie Maatregelen De Winter is klaar

Na het rapport van de Commissie De Winter in 2019 over Geweld in de Jeugdzorg hebben de ministeries van JenV en VWS een interdepartementaal projectteam ...
15 April 2021

Steunpakket Welzijn Jeugd: de ondersteuning van diverse groepen jongeren in coronatijd

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben het leven van iedereen op zijn kop gezet. Toch worden jongeren er bovengemiddeld hard door geraakt. Door ...
14 April 2021

Factsheet contractering kinder- en jeugdpsychologen in het jeugddomein

Het is belangrijk dat kinder- en jeugdpsychologen - die specifieke expertise hebben op het gebied van kind en jeugd en voldoen aan de kaders van de ...
14 April 2021

Cliëntenraden dragen bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen ...
13 April 2021

Jaarrapportage 2020 van team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek

Team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ nam de 440 vastgelopen vragen van kinderen en jongeren waarop zij samen met heel veel ...
13 April 2021

Video: In gesprek over Kansrijke Start en het belang van de formatiebrief

Onlangs werd de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke ...
13 April 2021

Nieuw rapport geeft inzicht in context van thuiszittende leerlingen

Enkele duizenden leerlingen in Nederland zijn ‘thuiszitters’: vanwege een combinatie van complexe problemen volgen zij (tijdelijk) geen onderwijs. Er is weinig onderzoek beschikbaar over waarom ...
07 April 2021

Alles Oké? is de nieuwe landelijke supportlijn voor jongvolwassenen

Uit het rapport ‘Eén jaar met corona’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het welzijn van jongvolwassenen in het afgelopen jaar is ...