Direct naar inhoud
A picture
25 February 2022
Jeugdwethouders kijken terug op 4 jaar portefeuille Jeugd

Steeds meer jeugdwethouders zetten zich actief in voor de transformatie van de jeugdzorg. Zij staan vóór de kinderen en gezinnen in hun gemeente, betrekken hen bij het beleid en kiezen ervoor om te investeren in preventie en versterken van het ...

Lees meer
11 January 2022

Handreiking voor samenwerking tussen formele en informele steun

Er zijn diverse masterminds en webinars gehouden over informele steun o.a. over omgaan met aspecten van veiligheid, bewustwording en equiperen van professionals, rollen en ...
10 January 2022

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische ...
01 January 2022

Zorg voor de Jeugd wordt voor Jeugd & Gezin

Het Programma Zorg voor de Jeugd is eind 2021 afgelopen, maar de opgave om samen de zorg voor jeugdigen en hun gezin beter te maken ...
19 December 2021

Dossier Corona: Handreikingen en informatie voor jeugdigen, hun gezin en professionals

Vanaf 19 december 2021 is Nederland weer in lockdown gegaan. Dit heeft grote invloed op de levens van jeugdigen, hun gezinnen, jeugdhulpverleners en de samenleving ...
18 December 2021

Publicatie: Hulp op maat effectief bij multiprobleem-gezinnen

Deze publicatie bevat een overzicht van wat tussen september 2020 tot november 2021 is gedaan om de sociale impact voor kwetsbare groepen te verzachten. Het ...
18 December 2021

Eindrapport van de intermediair vrijgevestigde jeugd GGZ en Jeugdhulpaanbieders

In het eindrapport blikt Janet Kos, intermediair bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), na 2 jaar terug op haar werkzaamheden als intermediair vrijgevestigde ...
18 December 2021

E-Book ‘Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit’

In dit e-book vind je het antwoord op vragen van beleidsmedewerkers, inkopers en contactmanagers van gemeenten over de rol van gemeenten bij de inkoop, kwaliteit ...
18 December 2021

Eindrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden ...