Direct naar inhoud
A picture
24 January 2020
Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren

Door uit te gaan van de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, door meer te investeren in preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en een brede beoordeling van wat hun behoefte is, geven we meer kinderen en jongeren een goede start ...

Lees meer

Nieuwe lichting ambassadeurs jeugd begonnen

Om het geluid van de professionals in het jeugddomein te laten horen, worden jeugdprofessionals die trots zijn op hun vak opgeleid tot ambassadeurs.

Arbeidsmarktagenda jeugdhulp gepubliceerd

De nieuwe arbeidsmarktagenda jeugdhulp hanteert een actiegerichte en pragmatische aanpak die zoveel mogelijk aansluit op bestaande initiatieven en netwerken in de jeugdsector. Het draait hierbij ...

Studiereis Engeland: meer stabiliteit voor pleegkinderen door het Mockingbird Family Model

Simone Loonstra, Ontwikkelaar bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, ging in september 2019 met 22 beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, wetenschappers en pleegjongeren naar Oxford en Londen ...

Praatplaten Jeugdbeschermingsketen helpen uitleggen wat er gebeurt

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo ...

Terugblik demoavond Garage2020

Op 12 november organiseerde het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd samen met Garage2020 een demoavond. Het werd een mooie avond die het vertrouwen geeft dat ...

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams vastgesteld

Op 21 november hebben de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG het kwaliteitskader 'Werken aan Veiligheid voor ...

Basisfuncties voor lokale teams in kaart

De evaluatie van de Jeugdwet (2017) heeft een aantal ontwikkelingen rond lokale teams aan het licht gebracht, die voor verbetering vatbaar zijn. Een daarvan is ...

Lees de regionale spiegel-factsheets

De regionale spiegel-factsheets hebben tot doel om het leer- en verbeterproces in de jeugdregio's te stimuleren en tegelijkertijd te komen tot een landelijk, regionaal en ...

Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd #3 is uit!

De derde Voortgangsrapportage over het programma Zorg voor de Jeugd is uit. Deze rapportage gaat over de periode mei t/m oktober 2019 en geeft ...

Voor de Jeugd Dag 2019 goed bezocht

Op de Voor de Jeugd Dag in Amsterdam kwamen op 7 oktober alle onderwerpen aan de orde waar jeugdprofessionals, -beleidsmakers en -bestuurders dagelijks mee te ...

Lerend Netwerk Met Andere Ogen start met 11 inspiratieregio’s

Vlak voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs, Jeugd en Zorg een oproep gedaan voor het vinden van 10 inspiratieregio’s/gemeenten. Regio’s met ...

Combigroep met speciaal onderwijs in Meppel

Cosis is samen met de Makayschool in Meppel (speciaal onderwijs) een combinatiegroep in school gestart. In de klas van maximaal tien kinderen is er aandacht ...