Direct naar inhoud
A picture
23 September 2021
Jeugdhulp. Alles in het werk lanceert online inspiratieplek voor professionals

Ontdek alle mogelijkheden die door en voor jeugdhulpprofessionals in kaart zijn gebracht op dé online verzamelplek: www.blijfvoordejeugd.nl. Hier staan ervaringsverhalen, nuttige informatie en praktische tools over thema’s als toekomstkansen, b...

Lees meer
21 September 2021

Prinsjesdag 2021: Extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het demissionaire kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) in 2022.
21 September 2021

Ga mee op leerexpeditie: ‘wachttijden oplossen voor gemeenten en regio’s’

Het doel van de leerexpeditie is een begeleiding van een regio naar een passend regionaal programma-aanpak die ook goedgekeurd kan worden door de bestuurscommissie.
14 September 2021

Boek 'Zó werkt het sociaal domein' brengt het sociaal domein helder in kaart

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen ondersteuning uit het sociaal domein, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden of een bijstandsuitkering ...
09 September 2021

Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ voor scholen en gemeenten

De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.
08 September 2021

Gids 'Ieder kind geïnformeerd' voor scholen en gemeenten

Deze gids geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk te maken, en is gemaakt ...
08 September 2021

Handreiking met gesprekskader onderwijs-zorgarrangementen

Deze handreiking met gesprekskader heeft als doel scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten te helpen bij het voeren van een gefundeerd gesprek over de ontwikkeling en operationalisering ...
07 September 2021

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Deze richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp ...
30 August 2021

Podcast Zaaigoed over HGKM: Het houdt nooit op, niet vanzelf

Het programma sociaal domein maakte de afgelopen weken in de Zaaigoed podcastserie een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij ze samen werkte met het ...