Direct naar inhoud
A picture
26 July 2021
Handreiking OZJ samenwerkingsvormen

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) signaleert dat in een aantal regio’s de wens bestaat om bij de toekomstige inkoop van jeugdhulp met minder partijen contracten te sluiten en merkt dat vrijgevestigden veel vragen hebben over het a...

Lees meer
21 July 2021

Magazine Zorg voor de Jeugd: Zo thuis mogelijk

In het nieuwste magazine Zorg voor de Jeugd draait alles om alle kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Daarbij staat een simpele vraag centraal ...
20 July 2021

Onderzoeksrapport: Minder afzondering in JeugdzorgPlus

Het aantal keren dat jongeren in een JeugdzorgPlus-instelling in de isoleercel terechtkomen of verplicht op hun kamer moeten blijven, daalt. Maar de doelstelling om gedwongen ...
19 July 2021

Kom op 27 september naar de digitale Voor de Jeugd Dag 2021

Ook dit jaar is Tako Rietveld als Kindercorrespondent de gastheer vanuit de Westergas in Amsterdam. Zelf log je vanuit je eigen werkplek in, want de ...
19 July 2021

Magazine Proeftuinen: Gezien

In dit digitale magazine lees je over de proeftuinen Geïntegreerde aanpak onderwijs en basisondersteuning jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk in ’s-Hertogenbosch. Zowel professionals, beleidmakers als ouders ...
19 July 2021

Leidraad: Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd ...
19 July 2021

Veel gestelde juridische vragen en antwoorden over hoofd- en onderaannemerschap

De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft de opdracht gegeven om een aantal veel voorkomende juridische vragen te ...
19 July 2021

Online folder met informatie en adviezen voor KVBO-gezinnen

Bij KVBO-gezinnen (Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders) komt het opvoeden soms onder druk te staan door de verstandelijke beperking van de ouder(s). Met mogelijke ...
15 July 2021

Samen deskundig: Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten weten niet altijd hoe de samenwerking aan te gaan en waar ze ervaringsdeskundigheid kunnen vinden. Deze herziene versie van de handreiking 'Samen Deskundig' bespreekt ...