Direct naar inhoud
A picture
02 April 2020
Kenniscentrum stemt aanbod beter af op vragen van gemeenten

"Waar vind ik welke kennis over de jeugd-ggz?" is een veelgestelde vraag door gemeenteprofessionals. Onderzoek van het Kenniscentrum bracht vragen van gemeenten rond de jeugd-ggz in kaart. Het resultaat is een overzicht van actuele th...

Lees meer
01 April 2020

Implementatieprojecten jeugdsector van start

De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de ...
30 March 2020

Jongeren maken film voor hulpverleners

In de film ‘Mijn Pad – Jongeren aan het woord’ vertellen jongeren over hun ervaringen in een gesloten instelling. Hiermee hopen zij professionals inzicht te geven ...
27 March 2020

Onderzoek: Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan de jeugdhulp

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) (hierna: Raden) hebben op eigen initiatief onderzoek gedaan ...
17 March 2020

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus (COVID-19)

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Er leven bij ouders, kinderen, professionals en gemeenten veel vragen over de manier ...
17 March 2020

Congres Preventieve Jeugdbescherming: 'Waar ligt grens tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening'

Waar ligt de grens tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader? En hoe ontstaat een goede samenwerking tussen hulpverleners, ouders en kinderen, als er voorwaarden ...
17 March 2020

Jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek

De jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek, wordt deze week gepubliceerd. Deze jaarrapportage geeft een eerste inkijk in de rode draden die ...
10 March 2020

Programmaplan uitvoering Met Andere Ogen bekend

‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen ...