Direct naar inhoud
26 May 2021

10 aanvullende adviezen uit het rapport 'Kracht om door te zetten' - 2021

In 2019 verscheen het eerste rapport ‘De kracht om door te zetten’, daarop is nu het vervolg gepresenteerd mét aanvullende adviezen.

Het eerste rapport was een veldonderzoek in een zes regio’s naar de aanpak van thuiszitters. In dat rapport zijn tien adviezen geformuleerd om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Na twee jaar, vond een tweede veldonderzoek plaats in dezelfde regio’s die zij blijvend hebben gevolgd. Dit nieuwe rapport laat de opbrengsten zien en vertaalt dit opnieuw naar adviezen.

Naast de nog steeds geldende tien adviezen uit het vorige rapport, vind je in dit nieuwe rapport een tiental aanvullende adviezen. Een aantal gericht aan alle betrokken partijen, andere gericht aan de regionale partners en tenslotte een advies voor de centrale overheid.

De 10 aanvullende adviezen:

  1. Spreek vanaf nu over Aanwezigheid! en afwezigheid. Het gaat immers om het missen van kinderen en jongeren in het onderwijs.
  2. Laat Aanwezigheid! doorwerken in de registratie bij zowel po als vo.
  3. Geef preventie structureel prioriteit. Maak preventie tastbaar door resultaatgerichte acties te formuleren.
  4. Stel ontwikkelen en leren centraal in elk ontwikkeltraject.
  5. Maak voor- en nadelen van de aanpak van Aanwezigheid! ook in financiële zin zo helder mogelijk via businesscases. Investeer gezamenlijk en speel budget vrij voor speciale gevallen. Bijvoorbeeld een frictiebudget plus bijbehorend speciaal controle-protocol voor de accountant.
  6. Werk aan individueel maatwerk op basis van de ondersteuningsvraag van kinderen en jongeren, en hun omgeving.
  7. Regel ‘casusregie’ met ruimte en kracht.
  8. Schep financiële speelruimte voor passende ontwikkeltrajecten, met passende verantwoordingsafspraken.
  9. Hanteer simpele en praktische oplossingen: van gewoon dóén naar gewóón doen.
  10. Pas het wettelijke regime (bijvoorbeeld de Variawet) aan om echt maatwerk mogelijk te maken.

Over het rapport

Het rapport is geschreven door Marc Dullaert en Stichting Gedragswerk. Marc Dullaert is voormalig Kinderombudsman (2011 – 2016) en aanjager van het thuiszitterspact dat in 2016 is opgesteld en in 2020 is afgelopen Het landelijke thuiszitterspact van OCW/VWS/JenV/VNG en onderwijsraden had tot doel om het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit zonder onderwijs en/of zorg te verminderen.

Stichting Gedragswerk is een club van adviseurs en bied lokaal en regionaal ondersteuning bij thuiszittersvraagstuk en faciliteert het overleg hierover tussen partijen. Ook wordt Gedragswerk ingezet om vastgelopen casuïstiek los te trekken en hiervan op regionaal en landelijk niveau te leren. Ze ontvangen hiervoor subsidie van OCW. Sinds het afgelopen jaar werken ze daarbij ook samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ).

De tien adviezen uit ‘De kracht om door te zetten’ van 2019 en een verdieping op de nieuwe aanvullende adviezen, vind je in het rapport.