Direct naar inhoud
08 October 2020

14 gemeenten en ketenpartners tekenen convenant ‘Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen’

Eind augustus 2020 is het convenant ‘Twentse Monitor Jeugdbeschermingsketen’ door alle betrokken partijen getekend. Hét startpunt om knelpunten in de jeugdbeschermingsketen in de regio inzichtelijk te maken en aan te pakken.

Wethouder Claudio Bruggink, heeft het convenant getekend namens de 14 Twentse gemeenten en is enthousiast dat dit – met alle betrokken partijen - zo snel is gerealiseerd.

“We praten over jeugdigen en gezinnen in zeer kwetsbare situaties die vragen om een gedwongen kader. Juist binnen deze keten willen we hen zo goed als mogelijk ondersteunen en niet onnodig laten wachten op de juiste zorg. Het helpt enorm als de werkprocessen in de keten zo zijn ingericht dat ze ondersteunend zijn aan het proces van deze jeugdigen en gezinnen. Ouders, jongeren én onze professionals kunnen zich hierdoor focussen op wat écht nodig is; namelijk ervoor zorgen dat ieder kind in Twente veilig opgroeit.”

Iedereen ziet de noodzaak tot verbetering van de ketenaanpak

Volgens Ruud Brinkman, bestuurder Jeugdbescherming Overijssel, is het van grote waarde en uniek dat alle partijen dit convenant hebben ondertekend.

“Hierdoor is zichtbaar dat iedereen de noodzaak ziet om te komen tot een verbetering van de ketenaanpak. Dit kunnen we niet als losse organisaties vormgeven, we hebben elkaar op Twents niveau hierin nodig.”

De ketenaanpak moet er onder andere voor zorgen dat:

  • Partijen efficiënter worden ingezet
  • Overstijgende informatie beter wordt geduid (door het delen van data)
  • Onnodige vertragingen worden voorkomen
  • In de toekomst capaciteitsproblemen worden opgevangen

Uiteindelijk is het doel om minder inzet en kortere inzet van kinderbeschermingsmaatregelen. Dat vraagt om een organisatie-overstijgende focus en samenwerking tussen alle partijen. De ontwikkeltafel draagt bij aan het gevoel van gelijkwaardigheid en partnership in Twente.

Meer informatie over de ketenmonitor

Het convenant is getekend alle betrokken organisaties. Jeugdbescherming Overijssel, Leger des Heils, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Twente, Raad voor de Kinderbescherming, de 14 Twentse gemeenten en Kennispunt Twente.

A picture