Direct naar inhoud
18 May 2020

Wat hebben dak- en thuisloze jongeren nodig in coronatijd?

De doorstroom naar zelfstandige woningen staat stil en persoonlijk contact is tot een minimum beperkt. Hoe worden dak- en thuisloze jongeren nu nog wel geholpen ...
18 May 2020

Interview met Shury Jamanika: 'Van jeugddetentie knapt een jongere niet op.'

'Ons werk levert mooie dingen op. Zoals jongeren die op een werkplek tot bloei komen’, aldus Shury Jamanika. Zij is Coördinator taakstraffen bij de Raad ...
13 May 2020

iPads voor kinderen tijdens corona

Het is een vreemde tijd voor iedereen. Een tijd waarin we elkaar niet zomaar kunnen ontmoeten. Daarom zette het Fonds Welzijnswerk zich in voor iPads ...
13 May 2020

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

De werkplaats KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen.
12 May 2020

Vlogs uit het jeugdveld - Hoe blijf je in contact?

Hoe blijf je in deze coronatijd in contact met gezinnen en elkaar, binnen je eigen organisatie en de organisaties waarmee je samenwerkt? Hoe zien je ...
12 May 2020

Samenwerking regioadviseurs opdrachtgeverschap/ opdrachtnemerschap sociaal domein

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein – alle drie programma’s voor en door ...
12 May 2020

Brede definitie sociale kaart meest effectief

Een sociale kaart is het meest effectief wanneer deze een zo breed mogelijk overzicht geeft van wat er beschikbaar is aan hulpbronnen in het gewone ...
08 May 2020

Daling JeugdzorgPlus zet door

Het aantal jongeren dat in 2019 in de gesloten jeugdzorg -de zogenoemde JeugdzorgPlus- een (of meerdere) plaatsing(en) heeft gehad, is met 5% gedaald ten ...