Direct naar inhoud
17 December 2021

Praktische Wegwijzer: Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd

De wegwijzer ‘Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd’ biedt een overzicht van de bestaande standaarden. Zo weten professionals welke standaarden voor hun dagelijkse praktijk relevant ...
16 December 2021

Factsheet “vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp”

Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Jeugdhulp is het van belang om de positie en toegevoegde waarde van vrijgevestigden inzichtelijk te maken. In ...
01 December 2021

Vernieuwd kennisdossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie)

Dit dossier richt zich op jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar die hulp krijgen voor psychiatrische problemen. Hoe kunnen professionals zorg verlenen ...
01 December 2021

Nieuw lesboek ‘Werken in wijkteams jeugd’

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Hoe de rol en aanpak van die wijkteams in Amsterdam ...
01 December 2021

Beslishulp bij het inzetten van het juiste signaleringsinstrument

Het is belangrijk om beginnende problemen bij een kind, jongere of de ouders snel in het oog te krijgen. Als jeugdprofessional kun je hier verschillende ...
01 December 2021

Factsheet Uitstroom uit instelling voor jeugdzorg

De Preventie Alliantie (dakloosheid) heeft een factsheet gemaakt over de uitstroom uit een jeugdinstelling. Wat moet er allemaal gebeuren om dakloosheid van jongeren te voorkomen?
01 December 2021

E-magazine ‘Listen Up’ over ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie

Veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door bos de bomen niet meer als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg ...
26 November 2021

Magazine Zorg voor de Jeugd: Tot hier en nu verder

Er is in het programma Zorg voor de Jeugd de afgelopen 3,5 jaar een basis gelegd voor het vervolg. Dit online magazine bij de ...