Direct naar inhoud
13 January 2021

Vier nieuwe handreikingen cliëntondersteuning

De huidige coronamaatregelen leiden mogelijk tot een nieuwe groep inwoners die gebaat zou zijn bij cliëntondersteuning. Ook kunnen inwoners door de coronamaatregelen ander type vragen ...
13 January 2021

Kennisdossier beschikbaar over kleinschalig verblijf

Kleinschalig verblijf in de jeugdhulp wordt steeds meer gezien als een goed alternatief voor residentiële leefgroepen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft kennis verzameld om gemeenten ...
12 January 2021

Gespreksprotocol preSPARK helpt vragen en problemen van en met ouders in kaart te brengen

Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren: ongunstige opgroeiomstandigheden komen eerder in beeld en er is meer continuïteit in de ...
07 January 2021

Analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale (wijk-)teams

In opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties ...
06 January 2021

Kamerbrief en adviesrapport: Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen

De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft, samen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming, op ...
06 January 2021

Linawijs biedt een ontwikkelplek voor kinderen met autisme

Stichting Linawijs realiseert een ontwikkelplek waar een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg aangeboden wordt aan kinderen met complexe internaliserende problematiek.
06 January 2021

Vroegsignalering: Leerkrachten zijn de optimale vertrouwenspersonen

Cees Hoefnagels is psycholoog en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Hij doet al jaren onderzoek naar een meer preventieve aanpak van kindermishandeling. Het basisonderwijs lijkt ...
06 January 2021

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp hebben de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten ...