Direct naar inhoud
18 February 2021

Aanbeveling: Gemeenten moeten voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid in gezinnen te herstellen als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van vier inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Hulpverlening na onderzoek Veilig Thuis

Veilig Thuis krijgt meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling en kan dan besluiten onderzoek te doen. Na een onderzoek wordt het gezin indien nodig overgedragen aan een wijkteam of direct aan een instelling die hen kan helpen. Toezicht Sociaal Domein onderzocht in het onderzoek casuïstiek die van Veilig Thuis, via het lokale wijkteam naar professionals in het lokale netwerk gingen.

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raken na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat:

  • gemeenten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het sturen op kwaliteit van de hulpverlening;
  • hulpverleners een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin;
  • verschillende hulpverleners er samen voor zorgen dat de focus op het herstel van veiligheid in de praktijk niet verloren gaat.

Over het onderzoek

TSD deed onderzoek in zes Veilig Thuis regio’s bij 18 gemeenten. De bezoeken vonden plaats tussen zomer 2018 en midden 2020. In totaal zijn 150 dossiers bij 23 wijkteams onderzocht.

Voor elke deelnemende gemeente is een rapport opgesteld met goede voorbeelden en verbeterpunten. De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten en inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website van Toezicht Sociaal Domein.