Direct naar inhoud
20 August 2020

Bekijk de OZJ ZOOMerschool: Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Voorkomen Uithuisplaatsing (UHP) is het effect van het versterken van gezinnen en hun omgeving. Nederland is koploper uithuisplaatsing. Dat kan anders. Welke bouwstenen daaraan bijdragen passeert (beeldend en interactief) in dit webinar: inzicht in 'versterkers’ bij nadelige jeugdervaringen, kunst van hulpvraag in beeld krijgen, meer, betere en andere inzet in en positie van de gezinnen zelf, breed en domeinoverstijgend handelen.

In dit webinar vertellen Amber van Berkel (OZJ), Ineke Glissenaar (OZJ), Anne Addink (NJi), en Martine Brouwer (ervaringsdeskundige/regio-ambassadeur Noord-Nederland) over het herkennen van nadelige jeugdervaringen en het effect daarvan op de kwaliteit van leven van jongeren.

De sprekers gaan in de op bekwaamheid waar professionals over moeten beschikken en de verbinding die zij moeten zoeken met verschillende actoren.