Direct naar inhoud
02 November 2020

'Professionals in the lead bij samenwerking met steunfiguren'

Als hulpverlener hanteren professionals altijd het uitgangspunt dat kinderen en hun ouders zoveel mogelijk zelf de regie houden. Door de eigen kracht van het gezin te versterken, is de impact van de formele hulp immers groter en het resultaat voor de jongere en het gezin duurzamer.

Informele steunfiguren maken deel uit van het gewone leven van een jongere en ouders. Het zijn voor hen belangrijke personen (vriend, tante, oom, zus, opa leraar of coach) die willen dat het goed met de jongere en het gezin gaat.

Richtlijnen voor jeugdhulp

Samenwerken met het sociale netwerk rond een jongere is opgenomen in de richtlijnen voor jeugdhulp en inmiddels bestaan er in de jeugdhulp vele vormen van samenwerking met (steunfiguren in) het netwerk van een jongere. Het gaat daarbij altijd om maatwerk, passend bij de wensen en hulpvragen van ouders en kind.

Het nog beter benutten van deze samenwerking biedt kansen voor kinderen en gezinnen en de jeugdhulpverlening. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) willen er hierbij voor waken ‘het samenwerken met steunfiguren’ te institutionaliseren en organiseert een expertmeeting waar de kansen en dilemma’s rondom het samenwerken met steunfiguren worden uitgediept.

Brief aan staatssecretaris Blokhuis

BGZJ stelt dat professionals in the lead zijn om het samenwerken met steunfiguren te versterken en te versnellen. Ze vragen hier aandacht voor in een brief aan staatssecretaris Blokhuis naar aanleiding van de uitvoering van de motie van der Staaij over het beter benutten van eigen kracht jeugdigen en de voortgangsrapportage van het Programma Zorg voor de Jeugd .