Direct naar inhoud
06 January 2021

Bouwdepot en WoonLab; projecten voor dak- en thuisloze jongeren

Stichting Zwerfjongeren Nederland heeft in 2020 twee projecten opgestart om dak- en thuisloze jongeren meer bestaanszekerheid te geven. De projecten zijn gericht op een vast inkomen en huisvesting. Dat is nodig voor deze kwetsbare groep in Nederland.

Bouwdepot: voldoende inkomen verzekerd

Luister naar de podcast waarin jongeren vertellen over hun ervaringen met het bouwdepot dat ze hielp hun leven weer op de rit te krijgen.

Ook experts keken mee naar dit project. Hun reflecties zijn gebundeld in de speciale uitgave 'Bouwen aan Vertrouwen'.

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

Een belangrijk inzicht voor betaalbare jongerenhuisvesting is dat ontwerpend onderzoek een rol kan spelen in de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. Daarom hebben masterstudenten aan de architectuuropleiding van de TU/e nieuwe woonconcepten verkend met begeleiding van ex-dakloze jongeren.