Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
02 December 2020

CBS Jaarrapport Jeugdmonitor 2020 gepubliceerd

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet vijf jaar geleden zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulpverlening. Het Jaarrapport van de Jeugdmonitor beschrijft hoe het jeugdzorggebruik is verlopen in deze periode op basis van cijfers over kernindicatoren en jeugdzorggebruik.

Een aantal conclusies uit het rapport

In 2019 meer jongeren met jeugdzorg

In 2019 ontvingen 443 duizend jongeren jeugdzorg. Dat is 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar. In 2015 was dit 8,5 procent.

Daling bijstandskinderen zette door in 2019

Eind 2019 waren er 204 duizend kinderen jonger dan 18 jaar die leefden in een bijstandsgezin, dat is 6,1 procent van alle kinderen in die leeftijd. In 2015 was dit 6,6 procent.

Arbeidsdeelname van jongeren in 2019 toegenomen

In 2019 had 68 procent van de 15- tot 27-jarigen betaald werk, dat zijn ruim 1,7 miljoen jongeren. Vanaf 2014 nam het percentage werkzame jongeren gestaag toe.

Drankgebruik tussen 2015 en 2019 onveranderd

Het aandeel jongeren van 12 tot 25 jaar dat wel eens alcohol heeft gedronken, is in de periode van 2015 tot en met 2019 niet significant veranderd.

Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen:

 • Gezinssituatie
 • opgroeien in een bijstandsgezin
 • onderwijs
 • arbeid
 • leefstijl
 • criminaliteit
 • jeugdzorg
 • situatie van jongeren in Caribisch Nederland

Deze vijf kernindicatoren brengen in beeld hoe het in bredere zin met de jeugd gaat:

 1. Kinderen die leven in een gezin dat afhankelijk is van bijstand
 2. Derdeklas vmbo’ers
 3. Werkzame jongeren
 4. Jonge geregistreerde verdachten
 5. Alcoholgebruik

Het rapport beschrijft voornamelijk ontwikkelingen tot en met het jaar 2019. Op dit moment zijn nog niet voor alle indicatoren en onderwerpen in het Jaarrapport cijfers beschikbaar waarmee de leefsituatie van jongeren gedurende de coronacrisis kan worden vastgesteld.