Direct naar inhoud
14 April 2021

Cliëntenraden dragen bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen.

Een regiovisie? 

Ondanks goede bedoelingen van de Jeugdwet sluit de jeugdzorg nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom vindt de regering dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Onder andere door specialistische jeugdzorg (boven)regionaal te organiseren. Daarvoor wordt op dit moment een wetsvoorstel behandeld. 

Hoe de specialistische jeugdzorg georganiseerd wordt en aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen, is iets waar de 42 jeugdzorgregio’s over na moeten denken. Dat doen ze met jongeren, ouders, cliëntvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de instellingen en gemeenten. Op die manier moeten uiteindelijk alle 42 jeugdzorgregio’s tot een zogeheten regiovisie komen. 

Hoe het LOC cliëntenraden ondersteunt om deze rol in te vullen, lees je op deze poster.