Direct naar inhoud
17 March 2020

Congres Preventieve Jeugdbescherming: 'Waar ligt grens tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening'

Waar ligt de grens tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader? En hoe ontstaat een goede samenwerking tussen hulpverleners, ouders en kinderen, als er voorwaarden voor hulpverlening zijn (drang)? Tijdens het werkcongres Preventieve Jeugdbescherming op 25 november in Amersfoort sprak een brede doelgroep over verschillende problemen rondom preventieve jeugdbescherming. De organisatie was in handen van de ministeries van JenV en VWS, het Nederlands Jeugdinstituut en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

De conferentie sprak een brede doelgroep aan. Zo waren er wethouders, bestuurders uit de jeugdbeschermingsketen, de Kinderombudsman en deskundigen uit de wetenschap, de rechtspraak, cliëntenorganisaties, ouders, jongeren en jeugdprofessionals aanwezig. Zij deelden voorbeelden en ervaringen en keken daarbij ook naar ontwikkelmogelijkheden.

De Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving presenteerden tijdens het congres hun advies over de uitvoering van drang in de jeugdhulp.

Verbinding met actieprogramma

Het onderwerp preventieve jeugdbescherming sluit aan bij één van de doelen van de Jeugdwet: het voorkomen van intensieve en ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen, met tussenkomst van een kinderrechter. De resultaten van het congres worden uiteindelijk verbonden met de doelen van het programma Zorg voor de Jeugd, zodat verdere verdieping plaatsvindt in de regionale bijeenkomsten van het actieprogramma.