Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
17 February 2021

Coronadossier: Werkveld Jeugd en onderwijs

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote gevolgen, zeker voor het jeugddomein. Binnen Zorg voor de Jeugd werken VWS, de kennisinstituten en de samenwerkende beroepsverenigingen hard aan goede en bruikbare informatie voor kinderen, ouders, professionals en de gemeenten.

Ben je werkzaam met kinderen, jongeren en hun ouders? In het Coronadossier Werkveld Jeugd en onderwijs verzamelt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) informatie, links en tips.

Perspectief voor de jeugd: Ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona

In deze bijdrage pleit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het NIP voor een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona. Veerkracht en vertrouwen staan hierin centraal.

Ze benadrukken de kracht van het onderwijs en geven suggesties voor het bevorderen van mentaal welzijn, leervorderingen en samenwerking binnen en buiten het onderwijs.