Direct naar inhoud
25 November 2021

‘De Ongewone reisgids voor het gewone leven’

De reisgids bundelt kennis en inzichten van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) op het thema wijkgericht werken. In de reisgids vind je verrassende voorbeeldvragen en spannende vergezichten die je meteen kunt toepassen in je werk.

Voor (jeugd) professionals die met een brede blik willen werken

Deze ongewone reisgids nodigt je uit om mee te gaan op een reis naar het gewone leven. De gids is voor professionals en andere ondersteuners die willen werken vanuit een brede blik op ondersteuning.

Als professional werk je aan het herstellen, versterken en verrijken van het gewone leven van jonge mensen, hun ouders of mede-opvoeders. Aan levens die om allerlei redenen ernstig zijn vastgelopen. Misschien ben je ook zélf vastgelopen en zoek je naar wegen om op een zo helder en toegankelijk mogelijke manier het gewone leven van mensen weer op de rails te krijgen.

Deze reisgids wil jou daarbij helpen. We willen je aanmoedigen om méér vanuit het gewone en kansrijke leven van kinderen en volwassenen te denken en te handelen, met een brede blik. En minder vanuit hun problemen en ontoegankelijke systemen.

Dat het ingewikkeld kan zijn om vanuit een brede blik te kijken, weten we maar al te goed. Daarom hebben we deze reisgids gemaakt. Niet als stappenplan maar meer als blikopener. Als je dingen voortaan écht anders wilt doen, geven we je graag de volgende werkzame principes mee om gezamenlijk een beweging brede blik op gang te brengen.

Jikke Menting: "Deze gids is een hele waardevolle aanvulling. In mijn beleving geeft de gids veel mogelijkheden om te leren en informatie die je doordringen van noodzaak. Ook is de gids een inspiratie voor hen die al toegewijd zijn en een herinnering aan waarom ze dit ook al weer deden. Het geeft weer energie om wel de ingewikkelde vragen te stellen en het niet te weten. Ook geeft het handvatten om het geleerde om te zetten in daden waardoor de verandering werkelijkheid wordt."

Waarom is de ongewone reisgids nodig?

We zien dat ondanks goede bedoelingen, steeds meer jonge mensen apart worden gezet, apart worden gelabeld en apart worden gemáákt. Ze vallen massaal buiten de boot. Vele duizenden kinderen zijn buitengesloten van de samenleving of leven in onveilige situaties. Niet alleen thuis maar ook in instellingen en bij instanties die de boel niet op orde hebben. Nog te veel ouders staan er alleen voor. Zij worden alleen verantwoordelijk gehouden voor de opvoeding.

Opvoeden is geen sinecure en zeker niet als je relatie, je netwerk, je werk, je wijk en de school van je kinderen je in de steek laten en niemand je bij staat om de verbinding met anderen te maken. Dit alles kan niet de bedoeling zijn van alle inspanningen.

Transformatie

Het roer moet om. Deze reisgids gaat over die transformatie. De gids zal professionals en beleidsmakers helpen om méér vanuit het gewone, kansrijke leven te denken en te handelen en minder vanuit het vaak ongewone kansloze leven, boordevol complexe problemen en tegenwerkende systemen.

Te veel kinderen en jongeren kunnen niet vertrouwd opgroeien in hun eigen omgeving. Deze reisgids kan helpen dat te doorbreken. En dan kan die tomeloze energie van professionals naar het versterken en herstellen van het gewone leven in plaats van steeds gefocust te zijn op problemen en oplossingen die niet goed genoeg werken. Dan horen buitensluitingsmechanismes tot de uitzonderlijke noodzaak en niet tot de dagelijkse praktijk.

Sonja Hopmans over de Ongewone reisgids: "Zeer inspirerend. Helder en pakkend. Nodig! Mijn handen jeuken."
Karine Jackson: Wat heb ik genoten van deze ongewone reisgids om het gewone leven te versterken. Een feest van herkenning. Het roer moet om! 'Luister van mens tot mens met oprechte belangstelling. Ieder mens wil van betekenis zijn. Waardering krijgen is soms belangrijker dan hulp krijgen. Een kind heeft maar één jeugd. Die ene jeugd mogen we niet missen.' Dit raakt. De kleur van je bril waardoor je als professional kijkt, kleurt je blik. Zo hebben we geen intake, maar een kennismaking. Voor een goede kennismaking neem je de tijd en vertel je ook wie je bent en waar je blij van wordt. Door je als professional te richten op het hele verhaal, op de krachten en dromen, de hele context mee te nemen dan pas kom je echt tot de verborgen oplossingen, oplossingen die van de ouders en de jongeren zelf zijn. Deze oplossingen zitten lang niet altijd in de jeugdhulp. Ga in gesprek met jongere, ouders, naasten en ieder ander die betrokken en geschrokken is en mee wil denken. Veiligheid zit in mensen… YES!!!!"