Direct naar inhoud
24 September 2020

Document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling verwoordt Associatie Wijkteams hoe ze de rol van wijkteams en de samenwerking met anderen zien.

Wijkteamprofessionals ontmoeten in hun dagelijks werk volwassenen, kinderen, jongeren en ouderen die te maken hebben (gehad) met verwaarlozing, huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Samen met tal van anderen spelen wijkteams een rol in het voorkomen, signaleren, bespreekbaar maken, stoppen en herstellen van dergelijke belastende ervaringen.

Kern van de visie in het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling is dat alle betrokkenen bij (vermoedens van) structurele onveiligheid samenwerken aan het creëren van directe veiligheid, stabiele veiligheid en aan herstel van de schadelijke gevolgen.

Daarbij staan vier thema’s centraal:

  1. Focus op het dagelijks leven
  2. Samenwerken in netwerken
  3. Vakmanschap van de betrokken professionals
  4. Verzachting in toon van het maatschappelijk debat

Meer informatie of contact opnemen met Associatie Wijkteams:

Quirien van der Zijden

q.vanderzijden@associatiewijkteams.nl