Direct naar inhoud
14 October 2020

Doe mee met de nieuwe online Mastermind-bijeenkomsten voor gedragswetenschappers

Denk en praat mee met collega-gedragswetenschappers uit heel de jeugdhulpketen over de dilemma’s en de uitdagingen verder waar jeugdprofessionals soms mee te maken hebben als het gaat om de veiligheid van kwetsbare jongeren.

NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen gedragswetenschappers uit de brede jeugdhulpverlening van harte uit om deel te nemen aan een nieuwe serie van 3 korte online bijeenkomsten over duivelse dilemma’s rond veiligheid in de jeugdhulp.

Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek met een vaste (kleine) groep collega gedragswetenschappers die werkzaam zijn op andere plekken in de brede jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit met als doel om met elkaar te delen, te leren, en vooral om samen beter te worden in het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

Voor wie

Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) die werkzaam zijn in de brede jeugdhulp:

  • In de toegang bij lokale teams
  • Bij Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis
  • In de ambulante jeugd-ggz, lvb-zorg of jeugd- en opvoedhulp
  • In de open residentiële jeugdhulp, klinische zorg, of kleinschalige woonvormen
  • Als onafhankelijke gedragswetenschapper die instemmingsverklaringen afgeeft
  • Binnen de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus en gesloten ggz) of een Justitiële Jeugdinrichting

Per groep streven we naar max 8 deelnemers en een mix van bovenstaande gedragswetenschappers, zodat vanuit de verschillende posities in het zorglandschap een bijdrage kan worden geleverd aan de discussie.

Onderwerpen

Mastermind 1: Acute onveiligheid vs. schadelijke effecten van een uithuisplaatsing of gesloten plaatsing

Mastermind 2: Het “met de rug tegen de muur”-gevoel vs. gezamenlijk risico’s aanvaarden en verdragen in het belang van duurzame veiligheid en ontwikkeling

Mastermind 3: Wat kan ik doen? Waar ligt mijn invloed als gedragswetenschapper?