Direct naar inhoud
06 October 2021

Drie hulpmiddelen voor professionals die te maken hebben met Gendersensitiviteit

Gender is onderdeel van het complex van oorzaken dat bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Wil je effectief handelen bij deze problematiek, dan werk je aan het wegnemen of beïnvloeden van de oorzaken; dat betekent dat je ook aandacht aan gender moet besteden. Deze drie hulpmiddelen helpen professionals daarbij.

Onder gendersensitiviteit verstaan we aandacht besteden aan opvattingen, rolpatronen, verwachtingen die we als samenleving verbinden aan man- en vrouwzijn en ongelijkheden in macht en afhankelijkheid die daaruit voortvloeien. Maar ook kijken naar het effect daarvan op individuen, op de manier waarop ze naar zichzelf kijken, op relaties en op hoe partners naar elkaar kijken.

Gendersensitiviteit betekent je bewust zijn van de druk die de maatschappij (o.a. ook door de invloed van sociale media) en sociale netwerken (kunnen) leggen op partners en hun onderlinge relaties. En tot slot aandacht hebben voor de relatie van dat alles met conflicten en geweld in afhankelijkheidsrelaties .

Drie hulpmiddelen

In samenwerking met Regioplan maakte het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een drietal hulpmiddelen om gendersensitief te werken bij het eerder in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het te stoppen en structureel op te lossen.

De handreiking voor casuïstiekbespreking in het kader van opleiding, training, intervisie of themabijeenkomsten. Deze handreiking is bedoeld voor alle professionals die een rol spelen in de aanpak van HGKM.

Aandachtspunten voor gendersensitiviteit bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Als gemeente hebt je verschillende rollen binnen de aanpak van HGKM. Hoe stuur je vanuit die rollen op gendersensitiviteit?

Gendersensitief systeemgericht werken. Bij systeemgericht werken staan de relatiedynamiek tussen de leden van het (gezins-)systeem, onderliggende patronen en risicofactoren die daarbij een rol spelen centraal. Opvattingen over man- en vrouwzijn (gender) en daaruit voortvloeiende ongelijkheden maken onderdeel uit van de patronen en risicofactoren waar een systeemgerichte aanpak mee aan de slag hoort te gaan.

Combineer de drie hulpmiddelen

De drie hulpmiddelen hebben direct met elkaar te maken en zijn het meest effectief als ze ook in combinatie met elkaar worden gebruikt. Iedereen heeft gender vooroordelen en rolverwachtingen. We zijn immers een product van de samenleving. Maar in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk dat we deze vooroordelen, aannames en verwachtingen herkennen en uitdagen. Hierbij zijn deze drie hulpmiddelen behulpzaam.

Vragen: Info@geweldhoortnergensthuis.nl