Direct naar inhoud
Marieke Duijsters
15 January 2021

Drie praktijkvoorbeelden wijkgericht werken (integraal werken in de wijk)

Op de website van Integraal werken in de wijk (IWW) worden nu voorbeelden uit de praktijk gedeeld. De voorbeelden worden elk beschreven aan de hand van aandachtspunten waar je lering uit kan trekken als professional.

  • Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?
  • Hoe werkt het?
  • Met wie wordt samengewerkt?
  • Is de borging geregeld?
  • Hoe is het gefinancierd?
  • Tips

Deze praktijkvoorbeelden staan nu online

Samenwerking aanpak armoede en schulden: Armoedecoalitie Utrecht

Inwoners melden zich bij het Buurtteam, daar wordt vervolgens geïnventariseerd hoe buurtteammedewerkers, schulddienstverleners, sociaal raadslieden en eventueel financieel vrijwilligers, de inwoners het beste kunnen helpen met hun financiële problemen.

Verbindend Gezag in de Wijk

Vanuit het jongerenwerk en politie kwam het signaal dat er jongeren in de wijk overlast gaven (middelen gebruik, agressie, delinquent gedrag). Samen met ouders, jongeren, partijen in de wijk, politie, Jeugd Preventie Team, hulpverlening (verslavingszorg, Jeugd en Gezinsteams) is dit opgepakt d.m.v. deze aanpak.

CJG praktijkondersteuner jeugd in de gemeente Haarlem

De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen.

Over IWW

Integraal Werken in de Wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden.