Direct naar inhoud
23 June 2021

e-Learning modules aanbesteden sociaal domein voor aanbieders

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt vier gratis e-learning modules voor aanbieders aan voor als je je kennis over de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wilt opfrissen of verdiepen wanneer het je uitkomt.

De online lesmodules bieden o.a. filmpjes en voorbeelddocumenten van aanbestedingen. Door het volgen van deze online lesmodules begrijp je de uitvraag van de regio/gemeente beter en het helpt je hun vragen goed te beantwoorden. Daarnaast kun je kwalitatief correcter en procedureel kloppende aanbiedingen doen.

De e-learning modules zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de aanbestedingsprocedures in het sociaal domein er zijn eveneens e-learning modules beschikbaar specifiek gericht op gemeenten.

De e-learning modules voor aanbieders

In de e-learning modules komen onderstaande vier thema’s aan bod. Door middel van presentaties en documenten worden deze thema’s uitgelegd. Door het gebruik van alledaagse voorbeelden van aanbestedingsprocedures wordt de behandelde theorie herkenbaar toegelicht. Ook vind je praktijkverhalen en voorbeelddocumenten van gemeenten en aanbieders. Mocht je specifiek geïnteresseerd zijn in één thema, dan is het mogelijk om enkel dit onderdeel te volgen.

De thema’s van de e-learnings:

Module 1: Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?

Module 2: Inschrijven op aanbestedingen.

Module 3: Onderscheidend vermogen in aanbestedingen.

Module 4: Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen.