Direct naar inhoud
16 September 2020

E-magazine Gezond Opgroeien over de laatste trends in de jeugd-ggz

De geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De Nederlandse ggz stimuleert deze ontwikkeling met haar nieuwe organisatie­structuur, waarin in netwerkverband en waardegedreven wordt gewerkt aan ambitieuze maatschappelijke doelen. In het e-magazine Gezond Opgroeien lees je over belangrijke trends in de jeugd-ggz.

Onderwerpen in Gezond Opgroeien

Suïcidepreventie is topsport

Klinisch psycholoog Daan Creemers van GGZ Oost Brabant en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma bij Amsterdam UMC over de effecten van het onderzoek naar suïcide onder jongeren.

Lees het artikel

Al lerend de thuisbehandeling verbeteren

Dát jongeren het beste in hun thuissituatie kunnen herstellen, is inmiddels een breed omarmd uitgangspunt. Maar hóé jongeren het beste behandeld kunnen worden in hun vertrouwde omgeving, daarover wordt continu nagedacht.

Lees het artikel

Stop kindermishandeling: Betrek het complete gezin bij de behandeling

Kinderen groeien ‘zo thuis mogelijk op’. Het is een prachtige ambitie voor de jeugd in Nederland, die van harte wordt onderschreven door klinisch psycholoog Femy Wanders van Accare en gebiedsmanager Robert Vonk van de Raad voor de Kinderbescherming. Maar als dat toch niet blijkt te kunnen?

Lees het artikel

Op de bres voor ketenaanpak complexe eetstoorniszorg

Om de eetstoorniszorg in Nederland te verbeteren, is de pilot (K)EET ontstaan. Marinda Koopmans, kinder- en jeugdpsychiater en leidinggevende bij GGZ Noord-Holland-Noord en kinderarts Irene Koomen werken intensief samen op een manier die K(EET) voorschrijft.

Lees het artikel

Digitaal behandelen vervangt face to face contact niet

Het valt Curium-LUMC/Youz onderzoeker en psychotherapeut Kirsten Hauber direct op tijdens dit video-dubbelinterview. Orthopedagoog bij de DigiPoli van Youz Inger-Elze de Langen praat heel sensitiefrijk, met veel expressie; ze is echt een ervaren online behandelaar. Sinds het coronavirus helpt ze mee om haar collega’s te trainen in telepsychiatrie. En Hauber doet onderzoek naar de eerste ervaringen.

Lees het artikel

Interview met Peter Dijkshoorn

Hij stelt compromisloos hoge ambities voor de jeugdhulp in Nederland. Om de beweging naar nul kinder­mishandelingen, nul suïcide, nul separaties en nul uithuisplaatsingen te versnellen. En blijft erachter staan, zoals hij ook zijn medewerkers erachter laat staan. Zelfs als het ingewikkeld wordt. Of als het op kritiek stuit.

In september neemt kinderpsychiater Peter Dijkshoorn afscheid als bestuurder bij Accare. Daarmee stopt ook zijn rol als portefeuillehouder waardenetwerk ‘Gezond Opgroeien’ in het bestuur van de Nederlandse ggz. Een gesprek.

Lees het interview