Direct naar inhoud
17 December 2020

Eindejaarsbericht Kernteam Gezinshuizen

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Veel van wat we deden of wilden doen, is overschaduwd door Covid-19. We merkten dit in onze privé- en onze werksituatie. Voor kinderen en jongeren was het ook een zwaar jaar, doordat hun wereld een stuk kleiner werd. Ook in de gezinshuizen, waar kinderen en jongeren worden opgevangen die niet thuis of in een pleeghuis kunnen wonen, beïnvloedde Covid-19 het dagelijks leven.

Het Kernteam Gezinshuizen, dat gezinshuisouders, gemeenten en zorgaanbieders ondersteunt bij de professionalisering en positionering van de gezinshuizen, wil iedereen danken voor hun inzet voor kinderen en jongeren in dit lastige jaar en wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt dat 2021 een jaar wordt waarbij elkaar ontmoeten én inspireren weer centraal kunnen staan.

Inhoud:

  • Kernboodschap gezinshuizen
  • Ambassadeurs gezinshuizen als gouden schakel
  • Podcasts en online café
  • Routekaart opleidingen
  • Tariefmodel gezinshuizen
  • Factsheet gezinshuizen
  • Matching & Plaatsing
  • Vitaliteitsworkshops
  • Informatie over gezinshuizen op voordejeugd.nl

Kernboodschap gezinshuizen

De kernboodschap kan door alle partners in het gezinshuisveld gebruikt worden om uit te leggen wat een gezinshuis is en hoe gezinshuisouders op professionele wijze zorgen voor de aan hun toevertrouwde kinderen en jongeren.

We willen dat kinderen die niet bij hun ouders of in een pleeggezin kunnen wonen zoveel mogelijk in een liefdevolle en stabiele omgeving opgroeien. Gezinshuizen bieden kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening een ‘zo gewoon mogelijk’ leven. Ouders en familieleden blijven een rol houden in de opvoeding, zij hebben én houden een onvervangbare plek in het leven van het kind.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren. Deze zijn tijdelijk of langdurig aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe (gezins-)problematiek.

Dit vraagt dat de zorg en hulpverlening in gezinshuizen niet alleen kwalitatief goed is, maar ook transparant en navolgbaar. De door het veld opgestelde Kwaliteitscriteria Gezinshuizen dragen bij aan de juiste hulp aan kinderen en jongeren, waardoor zij in de gezinshuizen een stabiel en veilig tweede thuis vinden.

Het Kernteam Gezinshuizen wordt gevormd door BGZJ, Gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present 24x7, VNG en VWS. Het kernteam werkt met andere partijen samen aan de verdere professionalisering en positionering van gezinshuisouders.

Het Kernteam Gezinshuizen ontwikkelt verschillende producten en activiteiten ter ondersteuning van de gezinshuizen, zorgaanbieders en gemeenten op basis van een uitvoeringsagenda. Hieronder lees je meer over de verschillende producten en activiteiten die daarin staan.

Ambassadeurs gezinshuizen als gouden schakel

De ambassadeurs gezinshuizen zijn de spreekbuis en een onmisbare schakel van gezinshuizen richting gemeenten en betrokken instellingen in de regio. Er zijn inmiddels 24 ambassadeurs die zich inzetten voor de bekendheid. Zij vertellen het verhaal van de gezinshuizen en beantwoorden vragen daarover. Een ambassadeur fungeert ook als boegbeeld voor de uitvoeringsagenda en vertelt met aansprekende praktijkvoorbeelden het verhaal tijdens bijeenkomsten en in de (regionale en lokale) pers.

De ambassadeurs gezinshuizen hebben in september een kickoff sessie gehad. Ze ontvingen de brochure gezinshuizen om hen te helpen bij hun ambassadeurswerkzaamheden. De ambassadeurs zijn samen in gesprek over de regio-indeling.

Er zijn nu 15 jeugdzorgregio’s met één tot meerdere ambassadeurs. In januari 2021 bespreken de ambassadeurs (online) wat zij nodig hebben van het kernteam om hun werk goed te kunnen doen.

Podcasts en online café

In de nieuwe, zesdelige podcast staat de vraag ‘Wat betekenen de kwaliteitscriteria in de praktijk?’ centraal. Het doel van de podcasts is om meer bewustzijn te creëren over de kwaliteitscriteria en deze bespreekbaar te maken met praktijkvoorbeelden, maar ook om een groter publiek te bereiken met verhalen uit gezinshuizen.

De podcasts worden in drie verschillende gezinshuizen opgenomen. In de eerste aflevering nemen we de luisteraar mee naar het leven in een gezinshuis, door de ogen van haar bewoners. In de tweede aflevering introduceren we een biologische ouder, gezinsvoogd en gemeente.

Elke podcast wordt gevolgd door een online café waarin we naar aanleiding van de podcast in gesprek gaan over verschillende aspecten uit de kwaliteitscriteria. We gaan in het eerste kwartaal van 2021 van start met de podcasts en online cafés.

Routekaart opleidingen

Nieuwe en bestaande gezinshuisprofessionals hebben de keuze uit een groot aantal opleidingsroutes om zich te bekwamen voor het werk in een gezinshuis. De meest passende opleidingsroute is afhankelijk van de achtergrond en ervaring van een gezinshuisprofessional en van het type gezinshuis waar hij of zij in werkzaam is of zal gaan zijn.

Om dit overzicht aan opleidingen én het inzicht van de gezinshuisprofessional als mens beter voor het voetlicht te brengen bij nieuwe en bestaande gezinshuisprofessionals wil het kernteam een digitaal interactief magazine ontwikkelen. De verwachte oplevering is voorjaar 2021.

Tariefmodel gezinshuizen

In 2020 is er gestart met een onderzoek om te komen tot een tariefmodel gezinshuizen. De onderzoeker heeft de eerste fase van het onderzoek afgerond, bestaande uit gesprekken met gezinshuisouders, aanbieders en gemeenten. De onderzoeker levert begin 2021 op basis van alle informatie bouwstenen voor het tariefmodel op. Dit model kan gezinshuisouders, aanbieders en gemeenten helpen bij de gesprekken over de contractering.

Factsheet gezinshuizen

Het Gezinspiratieplein brengt sinds 2011 factsheets uit. Hierin staan het aantal gezinshuizen, de verschillende varianten en de geografische spreiding. In 2021 zal er door het kernteam weer een nieuwe factsheet worden gemaakt.

Matching & Plaatsing

Eind november 2020 organiseerde het NJi het Online Symposium Matchen doe je samen.

Het NJi gebruikt de opbrengsten van dit symposium en het vernieuwde handboek Methodiek Methodisch Matchen om te kijken hoe gezinshuisouders ondersteund kunnen worden in een goede matching.

Vitaliteitsworkshops

Om je werk als gezinshuisouder te doen, is vitaal zijn én blijven een must, maar geen vanzelfsprekendheid.

Om gezinshuisouders hierbij te helpen waren er miniworkshops gepland in het najaar van 2020. Deze konden vanwege corona helaas niet doorgaan.

Zodra het weer mogelijk is fysiek bij elkaar te komen, zullen de vitaliteitsworkshops nogmaals worden aangeboden.

Informatie over gezinshuizen op voordejeugd.nl

Om iedereen op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen binnen de uitvoeringsagenda en het gezinshuisveld is een centrale plek gecreëerd op deze website. Je vindt hier bijvoorbeeld: