Direct naar inhoud
22 May 2020

Eindrapport: Evaluatie inkoop specialistisch jeugdhulp op het speciaal onderwijs in Amsterdam

In opdracht van de gemeenten Amsterdam en Diemen is onderzoek gedaan naar de grootschalige inzet van specialistische jeugdhulp in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De resultaten zijn opmerkelijk.

Met 207 pagina’s is dit recentelijk gepubliceerd onderzoek door het Kohnstamminstituut een uitgebreide studie geworden met als titel: ‘In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs.’

Samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp is noodzakelijk

De onderzoekers omschrijven het project als volgt: “Sinds het schooljaar 2018-19 wordt door de gemeenten Diemen en Amsterdam specialistische jeugdhulp direct in het speciaal onderwijs georganiseerd (SJSO) op basis van een specifieke inkoopprocedure die in 2017 is opgesteld. De samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp is noodzakelijk om kinderen en jongeren op het speciaal onderwijs een ononderbroken schoolloopbaan te bieden.”

Grote winstpunten volgens professionals, ouders en kinderen:

  • Minder belastend
  • Professionals op de werkvloer zijn enthousiast over dit onderzoek:
  • De administratieve lasten zijn omlaag gegaan
  • Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg is beperkt
  • Indicatieprocedures zijn vereenvoudigd
  • Wachtlijsten zijn verkleind

Ouders en kinderen vinden de nieuwe aanpak minder belastend. En de verbinding school en thuis is natuurlijker geworden.

Verder concluderen onderzoekers dat huisartsen meer betrokken en beter voorgelicht moeten worden over de mogelijkheden. Geef scholing over privacyregelingen op basis van het kinderrechtenverdrag, gebruik data om na te gaan waar de meeste hulp nodig is en beperk het aantal contactpartners.

Op de goede weg

De samenwerking tussen jeugdhulp en speciaal onderwijs bestaat al langer, maar het is duidelijk: dat dit nu vanuit een inkoopmodel wordt ondersteund, dat directe inzet zonder administratieve belasting, doorverwijzing, indicatieprocedures en wachttijden mogelijk maakt, is een enorme stap vooruit.

De resultaten geven alle aanleiding om te concluderen dat we met de samenwerking onderwijs en zorg op de goede weg zijn.

Bron: Met andere ogen.