Direct naar inhoud
22 May 2020

Factsheet voor professionals: Wees alert op de thuissituatie

Tijdig steun, hoop en hulp aanbieden voorkomt dat spanningen oplopen en problemen verergeren. Als professional speel je hierin een belangrijke de-escalerende rol, ook als de piek van de coronamaatregelen voorbij is.

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek.

Meer dan ooit is het belangrijk dat je er als professional bewust van bent dat mensen, zowel kinderen als volwassenen, misschien zonder dat je het ziet of hoort, nu in een moeilijke situatie zitten.

Tijdig steun, hoop en hulp aanbieden voorkomt dat spanningen oplopen en problemen verergeren. Als professional speel je hierin een belangrijke de-escalerende rol, ook als de piek van de coronamaatregelen voorbij is.

In deze factsheets vind je meer tips om je op weg te helpen

In een one-pager wordt een oproep gedaan om in contacten met kinderen en volwassen aandacht te hebben voor de thuissituatie en hierover in gesprek te gaan. Je krijgt een handzaam overzicht waar je meer informatie kunnen vinden over (gesprek)tips over hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie, het afwegingskader voor fysiek ontmoetingen/face-to-face contact, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe je de stappen van de meldcode doorloopt.

De factsheet 'Wat als de spanningen thuis oplopen?' biedt tips en adviezen als spanningen bij gezinnen hoog oplopen.

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.