Direct naar inhoud
10 July 2020

Gelijkwaardig samenwerken met zelfgekozen mentor ‘JIM’ is succesfactor volgens rapportage

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. Dat is een van de conclusies uit het JIM-project van de AWTJ Utrecht en Youké. Andrée Sekreve onderzocht in dit project het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulpvragen.

Uit gesprekken met jongeren, ouders, JIM’s en professionals komt naar voren dat allen het betrekken van een JIM bij het hulpverleningsproces van grote meerwaarde achten voor het slagen van een hulptraject.

Bijna alle geïnterviewde ouders en jongeren zouden het werken met een JIM tijdens het hulpverleningstraject aan anderen aanraden. De bestaande vertrouwensband en de laagdrempeligheid om contact te zoeken met een hulpvraag zijn de positieve verschillen ten opzichte van de hulpverlening van een professional.

Dat de jongeren hun JIM zelf mogen kiezen en zo hun eigen sociale netwerk leren benutten, spreekt ze aan.

“Je moet er wel goed over nadenken wie je als JIM neemt. Niet zomaar iemand, van ik neem die wel van de straat. Dat moet je echt niet doen. Je moet echt iemand nemen, die een beetje je levensverhaal weet en die weet hoe dat gaat, die weet wat je hebt meegemaakt.”

Verbeterpunten volgens onderzoek

Waardevolle verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek zijn dat de JIM voldoende ondersteund moet worden door een professional en dat er meer duidelijkheid is over de invulling van de JIM-rol aan de start en aan het einde van het traject.

A picture
Zelfgekozen mentor biedt jongeren vertrouwen en motivatie

De spanningen in het gezin van Melle* (15) lopen zo hoog op dat uithuisplaatsing dreigt. Hij vertoont dagelijks grensoverschrijdend gedrag, gevoed door zijn licht verstandelijke beperking (LVB). Agressief en opstandig, ‘foute vrienden’, zich ni...

Lees meer