Direct naar inhoud
20 April 2020

Gemeente Zutphen zoekt tijdens coronatijd actief contact met kwetsbare jongeren

De gemeente trekt gezamenlijk op met onderwijs-, zorg en welzijnspartners in het leggen van contact met kwetsbare jongeren. Dat leidt tot nieuwe manieren van samenwerken die ook na deze periode met maatregelen door het coronavirus van waarde kunnen zijn.

Nicolette van Zanten is strateeg onderwijs bij de gemeente Zutphen en benadrukt het belang van het blijven zien de jongeren ondanks de restricties die er in deze tijd gelden. Hoe zorg je dat de meest kwetsbare jongeren in beeld blijven en hoe laat je ze weten dat je er voor hen bent?

Online methoden

Het jongeren- en welzijnswerk gebruikt allerlei online methoden om contact te houden met groepen jongeren. Hierdoor hebben ze ook veel een-op-eencontact, merkt Nicolette. Zelfs met jongeren die bijvoorbeeld al lang thuis zitten en moeilijk bereikbaar waren. 'Die hebben ze nu ineens in een online groepsgesprek. Het is toch minder bedreigend voor een jongere om via WhatsApp te praten over wat je dwarszit, dan als je tegenover elkaar in een kamer zit.'

Tegelijkertijd maakt Nicolette zich grote zorgen over de jongeren op het speciaal onderwijs. 'Daar zijn maar weinig kinderen die zomaar een paar weken thuis kunnen zitten. Voor hen is de meivakantie al een flinke opgave.' De gemeente heeft daarom intensief contact met het speciaal onderwijs, zodat snel geschakeld kan worden.

Rechtstreeks contact met de jongeren

De gemeente heeft één e-mailadres ingesteld waar iedereen vragen kan stellen en zorgen kan delen. Ook kunnen mensen rechtstreeks contact opnemen met de jeugdconsulenten. Op welke manier een vraag ook binnenkomt, altijd gaat een consulent van de gemeente ermee aan de slag. Die belt eerst met de jongere om wie het gaat. Hoe is het met je? Waar loop je tegenaan? En wat gaat jou daarbij helpen? Zo hebben we als gemeente nu zelfs meer jongeren in beeld.

Daarbij staat de vraag van de jongere nog meer centraal, ziet Nicolette. 'Het onderwijs en de hulpverlening hebben een probleem met de inzetbaarheid van mensen, dus we moeten nog kritischer zijn in wat we doen. Daarbij kunnen we niet meer ons standaardaanbod afleveren. Ook jeugdhulpverleners niet. Nu hebben we daardoor de kans om direct aan een jongere te vragen: wat gaat jou nou echt helpen?'

Perspectief voor de toekomst

Naast de zorgen om de meest kwetsbare jongeren benadrukt Nicolette vooral de nieuwe mogelijkheden die deze situatie biedt. Ook de snelle en nauwe samenwerking tussen al die partijen die zich om jongeren bekommeren, biedt perspectief voor de toekomst.

'Ik zie iedereen boven zijn eigen organisatiebelangen uitstijgen. Echt iedereen. Met stoom en kokend water hebben we manieren gevonden om onderwijs en ondersteuning te stroomlijnen, simpelweg omdat het moest. Straks hebben we natuurlijk allemaal haast om het oude leven weer op te pakken. Maar dat zou echt een gemiste kans zijn.'

Bron: www.16-27.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.