Direct naar inhoud
04 November 2019

Gesprekswaaier als hulpmiddel

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en TNO hebben een nieuwe gesprekswaaier gepubliceerd. De gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt bij het uitgaan van eigen kracht.

Eigen kracht wordt als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt, en wat het betekent voor je werk als professional of voor beleid, blijft vaak in het midden.

Met de waaier kan je hier concreet het gesprek over aangaan.

De gesprekswaaier is tot stand gekomen in samenwerking met professionals, leidinggevenden, jongeren, ouders, beleidsmedewerkers en wethouders. De onderzoekers bouwden daarbij voort op kennis uit recent afgeronde ZonMw-onderzoeksprojecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin.


Nieuw: Reflectietool

Met deze reflectietool kunnen gemeenten binnen de gemeente en daarbuiten, samen met professionals, samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aangaan over ‘eigen kracht’.