Direct naar inhoud
10 September 2020

Groep jeugdexperts doet oproep: Maak specifiek coronabeleid voor kinderen en jongeren

De experts pleiten er bij het kabinet, Outbreak Management Team en de veiligheidregio’s voor om niet alleen een regionale escalatieladder in te voeren, maar om ook voor elke escalatiefase te kijken welke maatregelen moeten gelden voor kinderen en jongeren. Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

'Heb nu oog voor kinderen en jongeren', schrijven de jeugdexperts. 'Streef ernaar om hun dagelijks leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als volwassenen moeten wij zorgen dat zij de ruimte, de kansen en het vertrouwen krijgen om zich te ontwikkelen.'

In de eerste maanden van de coronapandemie in Nederland was de impact op kinderen en jongeren groot. Contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten was vaak onmogelijk. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk.

Kinderen en jongeren hebben in verschillende leeftijdsfasen veel te leren. Hun leven draait om ontwikkeling en groei. Om zich te ontwikkelen hebben zij contact met anderen nodig. Anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.

De oproep in het kort: Richt u bij het opstellen van de regels op een integrale afweging tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling.