Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
23 June 2021

Handelingskader thuisblijvers door verhoogd gezondheidsrisico bij coronabesmetting

Hoe te handelen wanneer een kind - vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting - niet naar school kan? Dit handelingskader helpt professionals die met jeugd werken bij het inschatten van de situatie en samenwerking te zoeken met het gezin, de school en de hulpverleners.

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school.

Voor het kind is het heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Het leven met deze onzekerheid en de kans op mogelijk ernstige gevolgen is een zware druk en thuisblijven is bovendien een hele opgave. De zorgen om de kinderen staan bij deze ouders en de school op de eerste plaats. Met veel inzet maken ze er het beste van.

Het is belangrijk dat betrokken organisaties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld.

Vragen die in het handelingskader aan bod komen

  • Wat te doen als kinderen niet naar school gaan vanwege het risico op corona?
  • Wat kan de school doen?
  • Wat als een kind ondanks aanvullende maatregelen toch niet naar school kan?
  • Wat is de verantwoordelijkheid van school en wat is de verantwoordelijkheid van de ouders?
  • Welke rol kunnen de jeugdarts, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar vervullen?
  • Wat als het alternatief onderwijsprogramma niet gevolgd wordt door de leerling?
  • Wat zegt het handelingskader Kindermishandeling hierover?

In het kader komen betrokkenen aan het woord, vind je advies en handige links voor handvatten.